spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

פרוייקטים


נחל עמוד
טחנות הקמח
פעולת ייצוב
שם המזמיןרשות הטבע והגנים
משךמאי – נובמבר 2013
מבצעים אדר' אמיר פרוינדליך
מהנדס יעקב שפר
ג'ון פיטרסון
 
בחודשים מאי – נובמבר 2013 בוצעו פעולות לייצוב שרידי הטחנות בנחל עמוד במימון רשות הטבע והגנים ופרויקט ציוני דרך (תשתיות מורשת) במשרד ראש הממשלה. צוות הפרויקט: אמיר פרוינדליך (אדריכל מתכנן), אינג' יעקב שפר (ייעוץ הנדסי) והמשמר ג'וני פטרסון (ראש חוליית הביצוע).
 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 

בשנים שחלפו מאז חדלו הטחנות לפעול כיסתה צמחיית הנחל את שרידי המבנים והמתקנים ואף השתרשה בליבת הקירות של טחנות הקמח. בסערה שהתרחשה בחודש פברואר 2012 נעקר עץ שקד שהיכה שורש בליבת קיר של טחנת קמח וגרם להתמוטטותה של הטחנה על שביל המבקרים בשמורה (איור 1, 2). התמוטטות זו האיצה במקבלי ההחלטות לקדם את עבודות שימור, כדי לייצב את שרידי המורשת הבנויה בתוואי הנחל, להצילם מתהליכי ההרס הפעילים במקום ולהסיר את הסכנה שארבה למבקרים בשמורה.
 
בסקר שנערך בין השנים 2006-2004 זוהו בקטע הנחל שאורכו כ-2.5 ק"מ 18 טחנות קמח, 10 גשרים ו-5 סכרי הטיה
 
טחנות הקמח בחלקו העליון של נחל עמוד הוקמו בתקופה הצלבנית ומרבית השרידים הנראים כיום הם מהתקופה העות'מאנית. טור הטחנות משמר תוואי של מתקנים קודמים, ככל הנראה מבטשות צמר, שהגיע לשיא פעילותו במאה ה-16, תקופת תור הזהב של צפת. מקצת הטחנות פעלו עד שנות ה-50 למאה ה-20.
 
הטחנות מסוג 'ארובה' (איור 3), נבנו בחומר מקומי ובהתאם לתנאים הטופוגרפיים. אנרגיית המים שנפלו בחלל הארובה מגובה של 9.5-6.0 מטר נוצלה להנעת גלגל כפות שהותקן בחלל מקומר בבסיסה. מעליו נבנה חלל טחינה ובו אבני רחיים. במרבית הטחנות, צמוד לחלל הטחינה, נבנו חללים מקומרים ששימשו לאחסון ולשהיית הטוחנים. שטחה הממוצע של טחנה כ-50 מ"ר.
  
נוף התרבות של נחל עמוד מתאפיין בצפיפות מתקנים שאינה מוכרת באזורנו. מבחינה זו ניתן לראות בה דוגמה ייחודית ונדירה. שרידי טרסות, טחנות קמח (איור 4), תעלות מים (איור 5), סכר הטיה (איור 6) וגשרים (איור 7) הם העדות בנוף למלאכות מסורתיות בטכנולוגיות עתיקות, שסיימו לשרת עם התפתחות התעשייה בגליל במאה ה-20. לטור הטחנות ערך היסטורי בהיותן עדות לאורחות החיים ולמלאכות המסורתיות בגליל בתקופות האמורות.
לצמחיית הנחל תפקיד בהידרדרות שרידי המבנים (איור 8). עם זאת, ערכי הטבע והנוף בשמורה הכתיבו הפעלה של שיקול דעת ורגישות באשר לגיזום או לכריתה של צמחייה. פקחי השמורה, בראשות לייזר ברגמן, ליוו את פעולות השימור והיו שותפים מלאים בקבלת ההחלטות הנוגעות בדבר.
 
הטחנות הפזורות בערוץ הנחל, במרחק של כ-150 מטר בממוצע זו מזו, אינן נגישות לכלי רכב ונעדרות תשתית חשמל. במציאות זו, נעשות העבודות באמצעים ידניים בלבד ובשיטות בנייה מסורתיות. הציוד הנדרש לעבודות מורד אל הטחנות בידיהם של המשמרים (איור 9), חומר המליטה מורכב ברובו מאדמה מקומית המחוזקת בסיד הידראולי, והמים לתערובת נשאבים מהנחל.
 
עיקר העבודות נעשו בשש טחנות לאורך הנחל שהיו בסכנת התמוטטות (על פי מספור הסקר: M11,M12,M13,M16,M20,M21). פעולות השימור כללו עקירת צמחייה מהמרכיבים הבנויים והדברתה, התקנת תמיכות עץ ואבן (איור 10), התקנת מותחנים (איור 11), השלמת חומרי מליטה בסדקים (איור 12) וייצוב ליבת קירות חשופה, השלמת קירות וייצוב קירות בעזרת אבנים ויתדות אבן ("קלינים") (איור 13).
 
ייחודו של הפרויקט הוא בהתערבות המינימלית לצורכי ייצוב גרידא, כמעט ללא שיקולי פיתוח – פרשנות והצגה, כל זאת בתנאים לוגיסטיים קשים, בעיית נגישות והיעדר תשתיות זמינות (חשמל, תחבורה וחומרים).
 
 
יעל פורמן-נעמן, אמיר פרוינדליך
------------------------
אוקטובר 2013
------------------------
 
 דברים שנכתבו על הפרויקט עם סיומו
 
25 בנובמבר 2013
 
אדר' אמיר פרוינדליך: "בשלב זה תמו פעולות השימור בטחנות נחל עמוד עליון, בהן יוצבו 7 טחנות. ההתערבות כללה איטום סדקים, החדרת קלינים, מילוי חללים בליבת קירות וקמרונות (גראוטינג), בנייה, פירוק, ייצוב ליבה, גיזום וגדיעה, תמיכה חיצונית בתמוכות עץ ומותחני פלדה ועוד. 
העבודות נמשכו כששה חודשים. התקציב הנתון הוביל לתעדוף בהתאם לסיכון הבטיחותי ולמצבם הפיזי של השרידים, ללא קשר לפריסתם במרחב.  זאת בשיתוף המהנדס, האדריכל (הח"מ), המשמר ומנהל השמורה. העבודה נעשתה בתנאים לוגיסטיים קשים במיוחד ובמרחק של עד 3 ק"מ, ללא תשתית חשמל וללא גישה ממונעת. צוות הביצוע השלים את כל העבודות עליהם הוסכם ועבודות נוספות שנדרשו לטיפול בתהליכי בלייה שזוהו בזמן הביצוע. 
פרויקט זה הוא דוגמת מופת לפרויקט ביצוע בכל הקשור לשיתוף הפעולה, מוסר העבודה, הרמה המקצועית והתוצרים עצמם. תודתי נתונה בראש ובראשונה לג'וני, ניר וג'מיל על הזכות ללוות את עבודתם, ושנית לתומכים בפרויקט, ברשות העתיקות וברשות הטבע והגנים, שהכירו בחשיבות העבודה גם ללא "תופיני פיתוח".
תמה ולא נשלמה, נותרה עוד עבודה רבה בשימור שרידי 19 הטחנות שלאורך הנחל.  את העבודה שנעשתה יש לנטר ולתחזק לאורך זמן על מנת לשמור לכל הפחות על המצב הקיים".
 
 
אדר' זאב מרגלית, מנהל אגף שימור ופיתוח, רשות הטבע והגנים: "ברצוני לציין במיוחד שני דברים:
1. שיתוף הפעולה בין רשות העתיקות ורשות הטבע והגנים. יש כאן דוגמת מופת להישג עצום, אך ורק בזכות שיתוף הפעולה, אנו חייבים לשמור עליו כי לא לכולם זה מובן מאליו.
2. צוות השימור. איכותו של צוות השימור היא המפתח להצלחה! בשל המורכבות הרבה, באותו הזמן עם אותו תקציב, צוות פחות נחוש היה עושה הרבה פחות וזאת ללא אפשרות לבקרה אמתית שלנו על כמות העבודה. בבואנו לבנות את צוותי השימור המפתח להצלחה הוא: מקצועיות, אחריות ונחישות. כל אלו היו לצוות נחל עמוד בשפע, על כך ראויים להכרת התודה - כל הכבוד".
 
 
 
  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
עדכון אוגוסט 2015
 


לצפייה באיורים לחץ על כותרת האיור
1. עץ שקד שצמח בקיר טחנת הקמח

2. הטחנה לאחר ההתמוטטות

3. תרשים טחנת ארובה

4. טחנות קמח

5. תעלות מים

6. סכר הטיה

7. גשרים

8. השפעות הצמחיה על התדרדרות שרידי המבנים

9. הובלת ציוד בידיים

10. תמיכות עץ ואבן

11. מותחנים

12. השלמת חומרי מליטה בסדקים

13. ייצוב קירות בעזרת אבנים ויתדות אבן


site built by tetitu
 קרדיט