spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

מאמרים


שיתופי פעולה בינלאומיים


פרויקט ניקר - ההשפעה של רעידות אדמה על נכסי מורשת התרבות, 2009 - 2012

פרויקט רהבימד - שיקום ארכיטקטורה מסורתית ים תיכונית, 2004 - 2007

פרויקט דלתא - מערכת תרבותית אזורית, 2002 - 2005

קורס לניהול וארגון מידע הנוגע לשימור מורשת התרבות, 2005 (05ARIS)
פרויקט טמפר - תוכניות מימשק לאתרים הפרהיסטוריים עובידייה ושער הגולן, 2002 - 2005
מיכאל כהן ולילך סטרול


פרויקט טמפר

פרויקט טמפר (TEMPER) הוא מיזם בינלאומי במסגרת תוכנית לשימור מורשת התרבות ולטיפוחה, במימון הקהילה האירופית. הפרויקט (EUROMED HERITAGE) נוהל על ידי אוניברסיטת קיימברידג ' ושותף לו צוות מאוניברסיטת אוקספורד ברוקס. מטרת הפרויקט היא להעלות את המודעות לפרהיסטוריה והפיכתה לנגישה לקהל הרחב, החל מהחינוך היסודי ועד לתיירות הבינלאומית. הדבר נעשה על ידי פיתוח מתוכנן של אתרים, הכנת תוכניות מימשק ותוכניות חינוכיות. בפרויקט היו שותפות חמש מדינות: אנגליה, יוון, תורכיה, מלטה וישראל. במסגרת הפרויקט היו שני אפיקי עבודה: האחד גיבוש תהליך להכנת תוכנית מימשק לאתרים והשני פיתוח תוכניות חינוכיות העוסקות בפרהיסטוריה ובאתריה.
 
הפרויקט התמקד בחמישה אתרים פרהיסטוריים סביב מזרח הים התיכון: עובידייה ושער הגולן בישראל, צ 'טלהויוק בטורקיה, קורדין III במלטה ופליאמבלה ביוון. באתרים אלה התגלו עדויות וממצאים בעלי חשיבות מכרעת להבנת התפתחות התרבות האנושית, כגון נדידת האדם אל מחוץ ליבשת אפריקה, המעבר לחקלאות ופיתוחה והופעת רחובות ומקדשים מגליתיים. בצוות הישראלי היו שותפים רשות העתיקות והמחלקה לארכיטקטורה של בצלאל, האקדמיה לאמנות בירושלים. תוצאות פרויקט טמפר יפורסמו על ידי אוניברסיטת קיימברידג ' ויהיה בו סיכום עבודת הצוותים והמסקנות שהופקו, על פי ראשי הפרקים הבאים:
1. תהליך בניית תוכנית מימשק לאתרים פרהיסטוריים.
2. אתרים פרהיסטוריים בהקשר המרחבי.
3. הגנה ושימור של אתרים פרהיסטוריים.
4. תיכנון קליטת קהל באתרים הפרהיסטוריים, הצגתם והמחשתם.
5. מעורבות ושיתוף הקהילה באתרים פרהיסטוריים.


מסגרת עבודה

מסגרת העבודה הוגדרה על ידי הצוות הראשי של פרויקט טמפר מאוניברסיטאות קימברידג' ואוקספורד ברוקס. הנתונים שנאספו נערכו על פי תרשים 1 ויראו אור במסגרת הפרסום המסכם של הפרויקט.
 
תרשים 1. מסגרת העבודה לתוכניות של ניהול מורשת: אתרים פרהיסטוריים.

הגדרת תוכנית מימשק כללית

תוכנית מימשק כוללת מאגדת בתוכה מהלכים מובנים, החל בתיכנון האסטרטגי וכלה בהנחיות לבצוע. כל הפעולות שננקטות הם תוצאה של שיתוף פעולה בין בעלי עניין ומקבלי ההחלטות למען יעדים המוגדרים בתוכנית. התהלי מובנה ומתבסס על איסוף נתונים, ניתוחם, הערכתם וקבלת משוב. חשוב לציין כי תוכנית מימשק היא תהליך מתמשך, בו נבחנים המשאבים והמצבים המשתנים לאורך טווחי זמן שונים (קצר, בינוני וארוך) . תהליך זה מאפשר תגובה והתייחסות לנסיבות משתנות.
 
תרשים 2. תהליך העבודה של טמפר ישראל.

טמפר ישראל

תוכנית המימשק הישראלית עוסקת בשני אתרים פרהיסטוריים הנמצאים באזור גיאוגרפי זהה — עובידייה ושער הגולן — ובהקשרם האזורי הרחב. מטרת התוכנית להעלות את המודעות לאתרים אלה באזורם ולשפר את הנגישות אליהם, באופו שיתרום לכל האזור. בלב התוכנית, פיתוח מערך אסטרטגי למען המטרה, תוך שיתוף פעולה בין בעלי העניין השונים, איזון בי משאלותיהם, ובתיאום עם הצרכים המקומיים ולאור החזון והנתונים. העבודה של צוות טמפר ישראל התבססה על התהליך שהוגדר על ידי הצוות הראשי והותאם לצרכים המקומיים, כמתואר בתרשים 2.

המטרה. העלאת המודעות לפרהיסטוריה והפיכתה לנגישה לקהל הרחב, החל בחינוך היסודי וכלה בתיירות הבינלאומית.

הצוות. רשות העתיקות יוצגה על ידי פרהיסטוריון, ארכיאולוג, אדריכל שימור, משמר, מהנדס ויועץ הדרכה חינוכי. בצוות בצלאל, האקדמיה לאמנות בירושלים השתתפו אדריכלים ומתכנני עיר. כן נטלו חלק כיועצים חיצוניים אנשי חינוך, תיכנון, אמנים ומנהלי מוזיאונים.

הנושא. בקעת כנרות ושני אתרים פרהיסטוריים — עובידייה ושער הגולן. על פי ההנחיות של הצוות הראשי טמפר ישראל עסק באתרים פרהיסטוריים וביחידה הגיאוגרפית המכילה אותם. הרחבת הנושא נעשתה ביוזמת הצוות הישראלי, מתוך הנחה שעתיד האתרים תלוי בתיכנון בראייה אזורית כוללת.

-------------------------------------------------------------------------
 
הגופים השותפים ובעלי התפקידים בארץ
 
ניהול פרויקט:
פרופ' מייק טרנר - בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב; מהנדס יעקב שפר - מנהל תחום שימור, רשות העתיקות.
מרכז הפרויקט: מיכאל כהן - רשות העתיקות, תחום שימור.

 
גופים שותפים:
רשות העתיקות, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, קרן קיימת לישראל, רשות הגנים, החברה הממשלתית לתיירות, המועצה לשימור אתרים, מועצה אזורית עמק הירדן.

 
משתתפים:
פרופ' מייק טרנר ופרופ' זאב דרוקמן (בצלאל); אדר' לילך סטרול וראובן אלברגר (רשות העתיקות, תחום שימור), ארכאולוג חמודי חלאילה - ראש ענף פרהיסטוריה (רשות העתיקות);  רזיה זהבי (רשות הגנים), חנה יפה (קרן קיימת לישראל); עמרי שלמון (המועצה לשימור אתרים); עמר כהן (מ.א עמק הירדן).


site built by tetitu
 קרדיט