spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

מאמרים


כנסים וסדנאות


הכינוס הארצי לשימור מורשת התרבות בישראל, 2012–2018

הכינוס הארצי ה-4 לשימור מורשת התרבות, 2018

הכינוס הארצי ה-3 לשימור מורשת התרבות, 2016

הכינוס הארצי ה-2 לשימור מורשת התרבות, 2014

הכינוס הארצי ה-1 לשימור מורשת התרבות, 2012

כינוס ארצי - בזכות המקום, 2010
הכינוס הארצי ה-2 לשימור מורשת התרבות - מאמרי הכינוס
עורכת: יעל פורמן-נעמן


קובץ מאמרים

תוכן העניינים
 
במלאת 30 שנה להקמת המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל | דברי מנכ"ל המועצה מר עמרי שלמון
 
חינוך וקהילה
ארכאולוגיה קהילתית כנדבך מרכזי במעשה השימור – פרויקט לוד העתיקה כמקרה מבחן | אלון שביט
חשיבותם של מקומות ספורט ומעמדם כראויים לשימור | אור לונטל
עיר לבנה... וירוקות שדרותיה | גל תל־ורדי
פתוח לכול – אסטרטגיית התיעוד והשימור של המורשת ההיסטורית והתרבותית בארכיון עירוני של
המאה ה־ 21 , הארכיון לתולדות פתח תקוה ע"ש עודד ירקוני כמקרה חקר | גליה דובידזון
ניהול ידע אקולוגי – תפיסה לשיתוף, לשימור ולהפצת ידע בקהילה | בני זנד
 
רוח המקום
שיקום בית הכנסת העתיק בפקיעין בידי אדריכל מאיר בן אורי ז"ל | יאיר בן אורי
מסלול המקוואות בעופל | חנה גריבץ
יודפת, רוחות העבר ורוח המקום | ערן מרדכוביץ, מרדכי אביעם
סיפורים גדולים כמנוף לפיתוח אתר ארכיאולוגי – מקרה תל יבנה | יהונתן צחור
ציורי פרסקאות מ"בית איתמר" בקיבוץ אפיקים – שכבות של תקופה | מיכל בראור
ציורי הקיר בסטודיו של מרסל ינקו – חשיפה ושימור | רעיה זומר־טל
 
אותנטיות
שיקום בית טיכו – בין קורנברג לקרויאנקר | אמיר פרוינדליך
שימור של מלאכות מסורתיות מקומיות | יונית קריסטל
 
אתיקה בשימור המורשת
עיר מחפשת זהות, שימור המורשת הערבית בעיר יהודית – אשקלון כמשל | אבי ששון
חרדים למורשתם – דילמות בסבך מורשת ושימור בבני ברק | אבי ששון
 
קיימות וסביבה
הבניין הירוק ביותר, שימור בר קיימא | רינת מילוא־שטינלאוף
עיר לבנה, עיר ירוקה | לילי רונן
 
מודרנה
התפתחות תכנית בתי־הדירה בתל־אביב בשנים 1960-1930, רקע לעבודתו של אדריכל דב כרמי
בתכנון בתי־מגורים | דינה רצ'בסקי
מגמת adaptive re-use במורשת מודרניסטית, פרדוקס "Form Follows Function" | גלית רולבין
 
 

 
 
 
 

site built by tetitu
 קרדיט