spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

מאמרים


תכנית הכשרה מעשית והתעדה בשימור


קול קורא למשמרים ותיקים בתחום המורשת הבנויה, 2014

קול קורא להגשת מועמדות, 2014

כנס סיום מחזור א' - הזמנה

כנס סיום מחזור א' - תמונות

כנס סיום מחזור א' - דברים על ול-גיורא ויעקב

כנס סיום מחזור א' - שימור בעולם תחרותי

כנס סיום מחזור ב' - הזמנה

קול קורא להגשת מועמדות, 2015

תכנית הכשרה מעשית למשמרי המורשת הבנויה
משמרים מוכרים - רשימת משמרי המורשת הבנויה
עדכון - דצמבר 2018נושאי תעודה המוכרים כמשמרי המורשת הבנויה על ידי הגופים השותפים:
משרד ראש הממשלה, תכנית מורשת – “ציוני דרך”
רשות העתיקות || המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
רשות הטבע והגנים || מנהל התכנון במשרד הפנים 
 
כרטיס המשמר
 
 

 
 

site built by tetitu
 קרדיט