spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

מאמרים


סטנדרטים וכלים בשימור


אזורי חיץ, יישום והטמעה באתרי מורשת עולמית בישראל

מהסקר הארכאולוגי לאינוונטר השימור

מדריך לתכנון קירויים מעל אתרים ארכאולוגיים ומעל פסיפסים

מילון מונחים בשימור המורשת הבנויה
חשיפה של טיח, סטוקו וציורי קיר באתר הארכאולוגי והטיפול בהם: מדריך לארכאולוג החופר ולמשמר
ג'ק נגר ויעל אלף


טיח, סטוקו וציורי קיר באתרים ארכאולוגיים הם מקור עשיר למידע בעבור ארכאולוגים ואף לחוקרים בתחומים כגון, חומרים ושיטות בנייה, חומרי הציור והצבע ותולדות האמנות. למבקרים, שרידים אלו הם בעלי ערך היסטורי ואמנותי הממחיש את העבר. החפירה חושפת את השרידים להשפעות האקלים לאחר שנים רבות, שבהם היו קבורים בקרקע בתנאים יציבים. 'שוק החפירה' כלומר, הייבוש המהיר, ההתכווצות וההתפשטות הנגרמים מתנודות של לחות וטמפרטורה, נוסף לקרינה, גורמים לתהליכי הרס ובליה מידיים. החשיפה, השימור והמחקר של אלמנטים רגישים אלו הם אתגר מורכב, המחייב שיתוף פעולה בין ארכאולוגים, משמרים ומומחים נוספים. זאת כדי לנהל את החפירה ואת הטיפול באתר בהתאם למטרות המחקר הארכאולוגי ולצורכי השימור, ובהם בדיקות מלחים; זיהוי של דפוסי הבליה ומחקר של חומרים ושל שיטות שימור של ציורי קיר.
 
המדריך לחפירה של אלמנטים מטיח, סטוקו וציורי קיר נועד להנחות את הארכאולוגים והמשמרים כיצד לתכנן את הטיפול ההולם בממצאים הרגישים בחפירה הארכאולוגית, מיד עם הזיהוי הראשוני של הממצא, חשיפתו ושימורו. מטרתו להקנות שפה משותפת לארכאולוגים ולמשמרים כדי למנוע מקרים, שבהם נהרסו או אבדו אלמנטים מטיח, סטוקו וציורי קיר. הם נהרסו בשל שיטות חפירה לא מתאימות, תיעוד לא מספק, איסוף והעברה, שאינם מסודרים מהאתר למעבדה, או חוסר בהגנה מתאימה לאלמנטים שנשארו באתרם.

בחשיפה של ציור קיר בחפירה ארכאולוגית נמצא את ציורי הקיר על גבי חלקי טיח המחוברים לקירות שהתמוטטו במפולת או כציור באתרו על טיח שעדיין מחובר לקיר עומד. מצבים אלו הם תוצאה של האופן שבו נהרס המבנה. תהליך ההתמוטטות הוא הדרגתי: תחילה התקרה והגג, לאחר מכן החלקים העליונים של הקיר, ואז חלקי הקיר התחתונים (איור 1). בזמן החפירה, חלקי הציור העליונים יימצאו לרוב הרחק מהקיר, לכיוון מרכז החדר, ואילו החלקים התחתונים יימצאו בדרך כלל קרוב יותר לקיר. הסדר והמיקום של ציור הקיר בזמן החפירה, יכולים אם כן, להעיד על מיקומם המקורי במבנה. כאשר ההתמוטטות היא איטית, כתוצאה מנטישה ובליה של המבנה, תיתכן הצטברות של שכבות עפר וסחף בין חלקי המבנה וציור הקיר ההרוס. במקרה של הרס מהיר, כתוצאה מרעידת אדמה למשל, חתיכות הטיח והמפולות יימצאו על הרצפה, כשמעליהן הצטברות של שכבות מילוי מאוחרות.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
איור 1. האופן שבו נמצאים חלקי הטיח במפולת מעיד על מיקומם המקורי, כך שחלקי הציור העליונים יימצאו לרוב הרחק מהקיר, לכיוון מרכז החדר, ואילו החלקים התחתונים יימצאו בדרך כלל קרוב יותר לקיר.

המדריך מפרט את שלבי העבודה העיקריים בחפירה ושימור של טיח, סטוקו וציורי קיר על פי שלושת מצבי ההשתמרות וסוגי ההתערבות: חשיפה של החתיכות המנותקות וטיפול בהן; חשיפה של ציור הקיר, הוצאתו וטיפול במעבדה וטיפול בציורי קיר באתרם. שלבי העבודה כוללים מדידה, חשיפה, ניקוי (איור 2) וייצוב ראשוני באתר (איור 3), איסוף חלקי ציור קיר או הוצאת ספין והרכבה במעבדה (במקרים שבהם לא משמרים את הציור באתרו), טיפול (איור 4), דגימה, תיעוד ועריכת דוח סופי.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
איור 2. ניקוי ראשוני של ציור הקיר ביודפת משאריות האדמה היבשה במברשות ובאזמל. מטרת הניקוי בשלב זה היא לאפשר הבנה ראשונית של המצב הפיזי של הציור ולהעריך את המשמעות שלו כבסיס לקבלת החלטות על המשך החפירה ואופן הטיפול. ניקוי יסודי יותר ייעשה בשלב מאוחר יותר במעבדה או בשטח לקראת התצוגה של ציור הקיר.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
איור 3. במקרים רבים המצב הפיזי של חלקים במפולות או של ספינים לפני הוצאה הוא שביר ומתפורר, ולכן נדרש לייצב אותם לפני איסופם והעברתם למעבדה. בתמונה נראה ייצוב של ציור הקיר ביודפת באמצעות בד גזה והדבקה בחומרים הפיכים לפני הוצאתו.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
איור 4. טיפול בציור קיר במעבדה כולל ניקוי גב הציור מחומרי המליטה וייצובו בתמיכה קבועה, ניקוי שכבות הצבע וחומרי המליטה וייצובם, אינטגרציה של לקונות ופני הציור ויישום שכבות הגנה.

מדריך זה הוא סנונית ראשונה, ואנו תקווה, כי הוא ישרת ארכאולוגים ומשמרים בטיפול בציורי הקיר ואולי יעודד גם הוצאה של מדריכים נוספים, שיעשירו את הידע בשימור בקרב העוסקים בשימור המורשת הארכאולוגית בארץ.
 
 
 

 
 
-------------------------
יוני 2013
------------------------- 

site built by tetitu
 קרדיט