spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

מאמרים


היערכות לסיכונים


חיזוק מבני אבן לעמידות בפני רעידות אדמה – מפרטים טכניים

סמינר בין-לאומי בנושאי הערכה, שיפור עמידות ובטיחות מבנים קיימים ברעידות אדמה, דצמבר 2015

סדנה בין-לאומית בנושא היערכות לסיכונים מרעידות אדמה באתרי מורשת תרבות, 2014

על "מפת סיכונים" ובשביל מה זה טוב?

סדנה בין-לאומית למהנדסים בנושא סיכוני רעידות אדמה למבנים היסטוריים, 2012

מבנים היסטוריים ורעידות אדמה, 2011
סדנה בין-לאומית שנייה בדבר היערכות לסיכונים לאתרי מורשת תרבות, 2009
מיכאל כהן


17-14 בנובמבר 2009, עכו

צילום: ניר יניב, פוטוניר
 
רשות העתיקות והוועד הישראלי לאונסקו ארגנו את סדנת המומחים הבינלאומית השנייה של אונסקו בנושא "הפחתת סיכונים באתרי מורשת תרבות". הסדנה התקיימה בעכו, בחודש נובמבר 2009 (הסדנה הראשונה התקיימה באולימפיה יוון, בנובמבר 2008).
 
ההיערכות לסיכונים באתרי מורשת תרבות וניהולם של הסיכונים הוא אתגר משותף לכל מדינות העולם. בסדנה השתתפו מומחים בין לאומיים מהגופים: UNESCO - World Heritage Center, ICCROM, ICOMOS,  ICOM וּמומחים נוספים ממדינות שונות כמו איטליה, סין ויפן.
אתרי מורשת התרבות בישראל, חשופים לסכנות כגון, רעידות אדמה, שריפות ושינויי אקלים. לפיכך, יזמה רשות העתיקות את קיום הסדנה כדי לקדם את ההיערכות הלאומית להגנה על אתרי מורשת תרבות בישראל מפני סכנות אלה, בעת משבר.
היערכות מראש למצבים אלו על ידי קביעת מדיניות ויצירת מנגנון תגובה מהיר ויעיל בזמן משבר תסייע להגנה על אתרי המורשת.

צילום: ניר יניב, פוטוניר
השתתפות פעילה של בעלי העניין בישראל ובהם הגופים האמונים על מורשת התרבות הבנויה תתרום לגיבוש קבוצה של מומחים ישראליים, שתהיה שותפה לדיון הבין-לאומי בנושא היערכות לסיכונים. קבוצה זו תפעל להציב את הנושא על סדר היום ולהעלאת המודעות הציבורית אליו.
הסדנה נימשכה שלושה ימים. ביום הראשון התקיימו הרצאות בנושאים מגוונים, ביום השני נערך סיור באתרי מורשת שנפגעו מרעידות אדמה (בית שאן, סוסיתא). היום השלישי הוקדש לדיונים, לסיכומים ולניסוח המלצות, כחלק מהדיון הבין-לאומי, בנושא ההיערכות להפחתת סיכונים לאתרי מורשת עולמית ובהם אתרי המורשת בישראל.
 
מסמכים נוספים:
גלריית תמונות
עלון הסדנה (אנגלית, PDF)
תכנית הסדנה (אנגלית, PDF)
פרוטוקול אולימפיה 2008 (אנגלית, PDF)
המלצות הסדנה הבין-לאומית ה-2, עכו העתיקה. נספח לדוח התקדמות על יישום האסטרטגיה להפחתת סיכון מאסון בנכסי מורשת עולמית (WHC-10/34.COM/7.3. אנגלית, PDF)
 
 


site built by tetitu
 קרדיט