spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

פרוייקטים


בקעת כינרות
טחנות קמח בפיתול הירדן
תיעוד וסקר ראשוני, פרוגרמה ראשונית לשימור
שם המזמיןרשות ניקוז כנרת
משךאפריל – יוני 2005
מבצעים מהנדסת ירדנה אתגר
אדר' לילך סטרול
 
שתי טחנות הקמח שנסקרו, עובדייה העליונה ועובדייה התחתונה, הן טחנות ארובה המצויות בשטח המיועד לפיתוח תיירותי. הסקר האדריכלי וההנדסי נערך כבסיס להצעת שימור ראשונית ואומדן עלויות.
 
הטחנות מצויות בבקעת כינרות, על גדות הירדן. טחנת עובדייה העליונה ידועה גם בשמות טחנת פיזם וטחנת אום-סוג'ור. הטחנות הופעלו ככל הנראה ממי הירדן, אם כי ייתכן שזו העליונה הוזנה ממי נחל יבניאל.
 
מבני הטחנות הוקמו מאבני בזלת מקומית ומאבני גוויל (דבש) עם חומר מליטה על בסיס סיד, ואילו הארובות נבנו מאבן גיר הקלה יותר לסיתות. אמה הוליכה את המים אל פי הארובה ודרכה קלחו המים במהירות גבוהה וסובבו גלגל כפות. ציר הגלגל הניע אבני רחיים שמוקמו בחלל עלי מקורה וטחנו את הקמח.
מצב פיזי שימורי. בשתי הטחנות ניכר הרס רב, המתבטא בחוסר אבנים וחומרי מליטה, התמוטטות חלקים מאמות המים וסדיקת אבנים. חוסר אבן בפן החיצון של קירות המבנה הוביל לבליה של ליבת הקיר.

בטחנת עובדייה העליונה נמצאו שרידים של מבנה בקדמת הטחנה. בטחנת עובדייה התחתונה התמוטטה אחת הארובות; המבנה ששימש לטחינה בקדמת הטחנה לא שרד, אך במקום נמצאה משאבה חלודה.

בשני האתרים לא נמצאו אבני הרחיים וגלגלי הכפות, ובשניהם קיימת סכנת התמוטטות של חלקי המבנים ששרדו.
 
גורמי הבליה. הבליה באתרים נגרמת בשל גורמים סביבתיים, הזנחה וחוסר תחזוקה. פגעי מזג אוויר וחדירת מי גשם לליבה החלישו את המסה הקונסטרוקטיבית, ועם הזמן נוצרו סדקים במבנה ובהמשך - התמוטטויות של חומרי הבנייה. שימוש בחומרים צמנטיים, השתרשות צמחייה במבנים ואף ואנדליזם, תרמו להאצת הבליה וההרס. בנוסף, המשאבה החלודה גורמת לסדיקה של האבנים.
 
פעולות נדרשות. כדי לשמר את אתרי הטחנות כמוקד תיירותי יש צורך בעריכת תוכניות שימור מפורטות, שיכללו בין היתר את הפעולות הבאות: קילוף חומרי מליטה צמנטיים, ייצוב הליבה, מילוי הסדקים, השלמות אבן, כיחול, גיזום ועקירת צמחייה, ריסוס מונע, התקנת מותחנים בטחנה התחתונה, טיפול מונע בחלודה ועריכת תיק תחזוקה רב-שנתי.
 
הצעת שיחזור. במטרה להפוך את האתרים למוקדי עניין תיירותי, ערכנו הצעות עקרוניות לשחזור:
1. הצעה מינימלית שכוללת רק את הטיפול הנחוץ לייצוב לצורך הצגה לקהל.
2. הצעה מקסימלית שכוללת ייצוב, הצגה והמחשה לקהל.לצפייה באיורים לחץ על כותרת האיור
מראה כללי של טחנת עובדייה העליונה

מבט על אמת המים בטחנת עובדייה העליונה

מבנה הארובות והאמה בטחנת עובדייה התחתונה

מבט כללי על טחנת עובדייה התחתונה והנוף מסביב

מצבה השימורי של טחנת עובדייה התחתונה


site built by tetitu
 קרדיט