spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

פרוייקטים


עכו העתיקה
בית שוקרי
תעוד פרטים דקורטיביים במבנה
שם המזמיןאורי ירמיאס
משךפברואר 2007
מבצעים אדר' פאינה מילשטיין
מהנדס עופר כהן
אבנר הילמן
מאיר (מארק) אברהמי
ולדימיר ביטמן
ניקי דוידוב
 
בשנת 2006 חכר היזם את "בית ויצ"ו" שנבנה על ידי משפחת עפיפי ואת הקומה העליונה של בית שוקרי שהוקם על ידי עודה אל- חמאר הסמוך במטרה להשמיש אותם למלון בוטיק. המבנים שהוקמו במאה ה-19 הם מבתי האמידים המפוארים שנבנו בתקופה זו בעכו העתיקה וחלים עליהם הנחיות שימור מתוקף הוראות תכנית מתאר עכו העתיקה מספר ג/ 10895 ונספח השימור שלה.
 
הפרויקט הנוכחי עוסק בתעוד טכנולוגית הבניה והמרכיבים הדקורטיביים במבנים לקראת שימורם ושחזורם. המרכיבים הללו כוללים ציורי תקרות עץ וטיח וציור קיר (1864).
תעוד המרכיבים הדקורטיביים נערך בקנה מידה 1:1. בשלב ראשון תועד המצב הקיים, בשלב שני בוצעה חשיפה של שכבות צבע מאוחרות מעל פני המקור ובשלב שלישי בוצע שחזור על קרטון של המקור. שחזור זה עתיד לשמש כגלופה בזמן שחזור התקרות באתר.

כחלק מתהליך התעוד והתכנון נערכו ניסיונות לניקוי, חיזוק, שימור והצגה של העיטורים. לסיכום נערך קובץ המלצות לביצוע שעתיד לשמש את המשמרים בעבודתם.לצפייה באיורים לחץ על כותרת האיור
ציור קיר, מצב קיים (צילום: ניקי דוידוב)

שימור ציור הקיר, השלמת שכבת יסוד (צילום: ניקי דוידוב)

תעוד מצולם של תקרה (צילום: ניקי דוידוב)

פרטי תקרה דקורטיבית (צילום: ניקי דוידוב)

מתווה לשחזור בקנה מידה 1:1 (על ידי ולדימיר ביטמן; צילום: ניקי דוידוב)

פרטי תקרה דקורטיבית (צילום: ניקי דוידוב)

מתווה לשחזור בקנה מידה 1:1 (על ידי ולדימיר ביטמן; צילום: ניקי דוידוב)

המשמרים בפעולה (צילום: ניקי דוידוב)


site built by tetitu
 קרדיט