spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

פרוייקטים


בורגין
חורבת בורגין
פרוגרמה לשימור ולפיתוח אתר מורשת תרבות
שם המזמיןקק"ל
משךאוגוסט 2012 - יוני 2014
מבצעים אדר' יערה שאלתיאל
אדר' נוף עידו רוזנטל
 
חורבת בורגין שוכנת במרכז שפלת יהודה, 7.5 ק"מ צפונית מזרחית לבית גוברין וכ- 10.5 ק"מ דרומית לבית שמש (איור 1). האתר ממוקם במרכזו של "פארק עדולם" שמנהלת קק"ל.
 
בעשורים האחרונים אירעו מקרי שוד עתיקות רבים באתר, והדבר האיץ עריכת סקרים וחפירות ארכאולוגיות במקום, שבאמצעותם נחשף אתר ארכאולוגי מרשים. לחורבת בורגין פוטנציאל תיירותי רב הודות לשלל הממצאים במקום.

בשנים האחרונות הוכשר חלק קטן מן האתר למבקרים. עם התכנון של "פארק עדולם" הוחלט בקק"ל  לערוך תכנית לשימור ולפיתוח האתר. התכנית לחורבת בורגין החלה להתגבש בשנת 2012 והגיעה לסיומה ביוני 2014. הכנתה התבססה על ריכוז מידע על אודות האתר וסביבתו, תיעוד החפירות הארכאולוגיות שבוצעו במקום וסקירתן, ניתוח מרכיבי האתר והערכתם, גיבוש עקרונות תכנון ושלבי ביצוע ולבסוף הכנת פרוגרמה תכנונית.

 רקע היסטורי
 
בחורבת בורגין שלוש תקופות התיישבות עיקריות:
1. תקופת בית שני עד מרד בר – כוכבא. הממצא העיקרי הוא מערות קבורה ומסתור בתת הקרקע.
2. תקופה ביזנטית. הממצאים מתקופה זו כוללים מערות קבורה, בורות התבודדות, מנזר וכנסייה.
3. סוף התקופה העות'מאנית וימי תקופת המנדט הבריטי. הכפר "אום בורג' ": שרידי מבנים, גדרות ומתקנים חקלאיים.
 
לאורך כל ההיסטוריה התקיים היישוב במקום על ראש הגבעה ובמורדותיה נקברו המתים. עם הזמן נוצרה "עיר מתים" (נקרופוליס) כטבעת היקפית רחבה סביב היישוב, והיא מעידה על תקופותיו השונות. העורף החקלאי יצר טבעת נוספת בהיקפו של הנקרופוליס.

כמו באתרי עתיקות רבים המציגים רצף התיישבותי, גם כאן, ניכר שימוש משני (שימוש חוזר) בשרידי היישוב הקודם. עם התפתחות היישוב מעל הקרקע, חלו שינויים גם בשימושים בתת הקרקע. שימוש משני נעשה בבורות המים, במערות הקבורה ובמערכות המסתור מימי מרד בר כוכבא, להתבודדות נזירים, לאחסון, כמחצבות לחומר גלם, , כמחסה בעבור בעלי חיים ועוד.
 
 חשיבות האתר
 
בשטח פארק עדולם קיימים שרידים רבים של יישובים ושל מוקדי פעילות מתקופות שונות. חלקם מוכרים או בעלי נגישות טובה יותר מזו של חורבת בורגין. עם זאת, בחורבת בורגין מגולמים ערכים היסטוריים, חברתיים וערכים נופיים אשר הודות להם היא זוהתה כאתר הראוי לשימור ולהצגה לציבור הרחב. הפרוגרמה מבקשת להבליט אותו וליצור ממנו נקודת עניין חשובה בפארק.

 זיהוי בעיות באתר

תכנון אתר אטרקטיבי למבקרים בחורבת בורגין לא היה משימה פשוטה. חורבת בורגין נמצאת בעומק השטח של פארק עדולם, מרוחקת מכבישים ראשיים וממתקני השירות שבמרכז הארכאולוגי למרגלות גבעת ישעיהו. בבורגין מספר רב של שרידים שונים בגודלם, ברמת חשיבותם, במצב ההשתמרות שלהם ובנגישות אליהם. המסלול הקיים "מדלג" בין האתרים ונעדר קו לוגי מקשר, דוגמת סדר כרונולוגי, ושרידים מעניינים רבים אינם זוכים לטיפול או לביקור. דווקא ההיבט החשוב ביותר של האתר – הנקרופוליס הנרחב והייחודי שלו, זכה למעט תשומת לב. חללים תת-קרקעיים הפתוחים כיום לקהל, מתאימים יותר לכניסת משפחות ויחידים ופחות להדרכה של קבוצות גדולות. יש להסדיר חללים גדולים ומתאימים יותר וכן מסלולים תת-קרקעיים חלופיים. 
  
עקרונות התכנון
 
ניתוח מרכיבי האתר והערכתם אפשרו לבחור "אתרי מפתח" מעניינים המייצגים אותו. העקרונות שהנחו את התכנון הם: 
  • הצגת התקופות ההיסטוריות העיקריות בהתפתחות האתר בהדגשת תקופת בית שני והתקופה הביזנטית באמצעות "אתרי מפתח" התורמים להבנתן.
  • הצגת האתרים התת קרקעיים של תקופת בית שני, לרבות הנקרופוליס ומערכות המסתור כנושא עיקרי בפיתוח האתר.
  • הדגשת היישוב העתיק כמרכז האתר, נקרופוליס כטבעת שנייה ועורף חקלאי כטבעת שלישית.
  • הדגשת השימושים המגוונים בחללים התת-קרקעיים במהלך התקופות.
  • יצירת מסלולים מעגליים במספר דרגות קושי. כל מסלול יכיל "אתר מפתח" אחד לפחות מכל תקופה.
  • תכנון השילוט וההצגה של האתרים יתייחס להיבט ההיסטורי, וגם לנושאים אקטואליים דוגמת דילמות בשימור ושוד עתיקות.
 תכנון המסלולים. תוכננו שלושה מסלולים מעגליים באתר: מסלול קצר שאורכו 1.8 ק"מ, מסלול בינוני שאורכו 2.2 ק"מ ומסלול מורחב שאורכו 2.5 ק"מ. שלושת המסלולים (איור 2) עוברים בין מוקדי עניין בשטח היישוב, בנקרופוליס (סגול באיור) ובעורף החקלאי. כדי לאפשר למבקר להתרשם מהאתר, המסלולים מציעים נקודות תצפית והסבר (איור 3).
 
לסיכום, תכנון האתר מבוסס על פיתוח מספר "אתרי מפתח" המגלמים את תולדות ההתיישבות במקום. הפרוגרמה מציגה שני מוקדי עניין עיקריים: היישוב הקדום מעל ובעיקר מתחת לקרקע,  והנקרופוליס הנרחב המשתרע סביבו.
 
כדי לחשוף בצורה מיטבית את מורשתה של חורבת בורגין, מציעה התכנית שלושה מסלולים מעגליים באורכים שונים (איור 4), כל אחד מהם עובר בחלק מאתרי המפתח המספרים את סיפור המקום בצורה כרונולוגית.


לצפייה באיורים לחץ על כותרת האיור
 
1. מפת התמצאות

2. מסלולים מתוכננים באתר

3. סימון נקודות תצפית ומוקדי עניין

4. תכנית שלבי הפיתוח של האתר


site built by tetitu
 קרדיט