spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

פרוייקטים


תל סייפן
תל סייפן
תכנית רעיונית לשימור ולפיתוח
משך2011
מבצעים אדר' יערה שאלתיאל
אדר' נוף עידו רוזנטל
 
תל סייפן שבעמק יזרעאל הוא גבעה מתונה, המצויה ממערב לקיבוץ רמת דוד ומדרום למושב נהלל (איור 1, 2). מדרום לו נובע עין סייפן. התל נישא לגובה של כ-10 מ', והוא מאפשר תצפית נוחה אל האזור. מיקומו בלב העמק החקלאי הפורה הפך את המקום לנקודת התיישבות משחר ההיסטוריה האנושית. בראש התל ובמדרונותיו נטועים עצים, לרגליו שרידי בוסתנים וסבך צמחייה של בית גידול לח.
 
מטרת הפרויקט להציע תכנית רעיונית לשימור התל ולפיתוחו. התכנית תעסוק בהתיישבות בעמק יזרעאל במהלך התקופות. לאתר חשיבות מקומית, ולכן הוא נושא פוטנציאל לשרת את מערכת החינוך האזורית ואת תושבי האזור.
 
התכנון מציע מסלול סיור המציג את סיפורה של ההתיישבות בעמק לאורך ההיסטוריה.
 
תיאור היסטורי-ארכאולוגי 
התקופה הפליאוליתית (600,000 12,000 לפנה"ס). למרגלות תל סייפן נמצאו כלי צור.
 
התקופה הניאוליתית (9,500 –6,400 לפנה"ס) והכלקוליתית (3200 –4000 לפנה"ס). באזור נמצאו יישובים חקלאיים שמאוחר יותר התפתחו ליישובים עירוניים (תקופות הברונזה 3,600 – 1,200 לפנה"ס).
 
הפריסה המרחבית הייתה בדגם של עיר מרכזית וסביבה יישובים קטנים. לדוגמא, בתל שימרון הסמוך לצומת נהלל, שכנה ככל הנראה עיר מרכזית. לצדה של העיר וסמוך למקורות המים קמו מספר יישובים קטנים. אלו הם התלים הקטנים שבעמק דוגמת: תל סייפן, תל שם, תל רעלה, תל שור.
ממצאי התקופות הקדומות הללו הם עדות לראשיתה של ההתיישבות במקום ולהתפתחות החקלאות בעמק.
 
תקופת הברזל (1,200– 586 לפנה"ס). לעמק יזרעאל נודעה חשיבות בראשית תקופת המקרא, אז התיישבו במרחב זה ארבעה משבטי ישראל: יששכר, זבולון אשר ונפתלי.
בחפירה ראשונית שנערכה בתל סייפן בשנת 1982, בראשותו של אבנר רבן, נתגלו שרידי מבנה מתקופת הברזל.
 
התקופה הפרסית (586 –332 לפנה"ס). הממצאים בתל סייפן מעידים על קיומו של יישוב כפרי במקום.
 
התקופה ההלניסטית (332 לפנה"ס –37 לפנה"ס). בתקופה זו קיבלו שליטים מבית חשמונאי אדמות בעמק. אלו שימשו לחקלאות.
 
התקופה הרומית (37 לפנה"ס – 324 לספירה). לאחר חורבן בית שני עברה הסנהדרין לגליל, וההתיישבות בעמק פרחה. לקראת סוף התקופה חלה ירידה בחשיבותו.
לצד תל סייפן נתגלו שרידי דרך רומית שקישרה, ככל הנראה, בין האזור לבין מרכזי השלטון בלגיו (סמוך למגידו) ובקיסריה.
 
התקופה הביזנטית (324 – 638 לספירה). הרצף ההתיישבותי בתל נשמר גם בתקופה הביזנטית.
בתל נמצאו שרידי חווה ביזנטית.
 
בימי הביניים הצטמצם היישוב באזור. מגמה זו נמשכה גם בתקופה האסלאמית המוקדמת (628 – 1099) ובמשך התקופה העות'מאנית (1516 –1917).
שרידים של יישוב כפרי קטן מהתקופה הממלוכית (1250 –1560) נמצאו בתל, אולם ייתכן, כי הוא נבנה קודם לכן - בתקופה הצלבנית (1099 –1187).
 
בשלהי התקופה העות'מאנית תפסו שבטים בדואים אחיזה בעמק, והיו בו מספר יישובי קבע דלים. אדמות תל סייפן וסביבתו היו בבעלות משפחת סורסוק הסורית, ועיבדו אותן אריסים.
 
ימי המנדט הבריטי. בשנות העשרים והשלושים של המאה העשרים, נרכשו האדמות בסביבת התל ממשפחת סורסוק, כדי להקים יישוב נוסף סמוך למושב נהלל (1921). אולם סכסוכים עם האריסים שסירבו לעזוב עיכבו את הקמתו ב-10 שנים. משנות ה-20 התיישבו בסביבת התל "קבוצות" שונות (בהן קבוצת "הרועים", קבוצת "הצפון", קבוצת "השרון" ועוד). הקבוצות שהו במקום לתקופות קצרות, ויצאו להקים יישובים חדשים במקומות שונים בארץ. בשנת 1931 נבנה היישוב "רמת דוד" ממזרח לתל.
 
בראש התל נבנתה עמדה חפורה ומבוטנת במלחמת העולם השנייה, כחלק ממערך הגנה על שדה התעופה. (איור 3)
 
תכנית ראשונית
התכנית מציעה להציג ארבעה נושאים עיקריים לאורך מסלול הביקור באתר:
-          צורות התיישבות בעמק לאורך ההיסטוריה
-          גידול החיטה בעמק
-          מלאכות מסורתיות בחיי היומיום
-          ייבושן של ביצות העמק
 
עיקרי התכנית המוצעת (איור 4):
1. מרכז הדרכה ותערוכה בנושא חיטה במרכז המבקרים.
2. תצפית מראש התל ודגמי התיישבות כפרית בעמדת הנ.מ.
3. הצבת דגמים של הבית הכפרי לרגלי התל.
4. קציר מסורתי בחלקה הייעודית ודיש בגורן, בעונה
5. תצוגה קבע ובנייה בבוץ סמוך לנתיב המים המתוכנן
6. מתחם סדנאות של "חיי היום יום בעת העתיקה"
7. תערוכת "ניקוז והכשרת הקרקע בעמק" בביתן המשאבה הישן
8. חזרה בשביל הסבך למרכז המבקרים / לחניה
 
נקודת המוצא המוצעת היא מרכז מבקרים לרגלי התל. ממנה יעלה המבקר לראש התל, שתוצג בו ההתיישבות בעמק באמצעות דגמים של שלוש תקופות ההתיישבות החשובות באזור: תקופת הברזל, התקופה העות'מאנית וההתיישבות הציונית.
 
המשך המסלול יציע למבקר מפגש עם דגמים בגודל אמיתי או מוקטן של מבנים משלוש התקופות. ותתאפשר למידה של טכנולוגיות הבנייה.
 
נוסף לכך, יתמקד קטע מהמסלול בחיטה, שאפיינה את החקלאות בעמק לאורך ההיסטוריה. מוצע, כי במורדות התל יתנסה המבקר בדיש, בטחינה ובאפייה בטכנולוגיה קדומה. עוד מוצע, כי סמוך לשם יתנסה המבקר במלאכות יומיומיות נוספות האופייניות בעיקר לתקופת הברזל, לרבות בנייה בבוץ, טוויה, אריגה, קליעת מחצלות וקדרות אובניים. סיפור הייבוש של הביצות בעמק יוצג בבית השאיבה הישן, שהוקם בקרבת המעיין, בשטח שיובש בראשית המאה הקודמת.


לצפייה באיורים לחץ על כותרת האיור
1. מיקומו של תל סייפן בתצלום אויר

2. מראה התל מכביש הגישה לבסיס רמת-דוד ,2011. צלם: עידו רוזנטל

3. תכנית מוצעת

4. עמדת נ.מ. מנדטורית בראש התל, 2011. צלם: עידו רוזנטל


site built by tetitu
 קרדיט