spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

פרוייקטים


לוד
פסיפס לוד
תוכנית ראשונית לשימור ולפיתוח
שם המזמיןרשות העתיקות
משךנובמבר-דצמבר 2008
כתובתגוש:3973, חלקה: 38,39
מבצעים אדר' ערן חמו - מנהל הפרויקט
אדר' יערה שאלתיאל
אדר' רם שואף
אדר' נוף סיון אורנאי
 
"פסיפס לוד" נחפר בשנת 1996 על ידי מרים אבישר, והוא חלק מחפירת הצלה מטעם רשות העתיקות ועיריית לוד, שרצתה להרחיב את רחוב החלוץ. הפסיפס תוארך לתקופה הרומית מסוף המאה השלישית או מתחילת המאה הרביעית לספירה. בסיום החפירה, משלא נמצא תקציב לשימור ולפיתוח האתר לתצוגה, כוסה הפסיפס. 
 
כבר בשנים 1997-1996 קודם הרעיון להקים את "מוזיאון פסיפס לוד". הייתה זו יזמה משותפת של רע"ת ועיריית לוד, בשיתוף אגודת אכסניות הנוער. אדר' אילן קדר מתחום שימור ברשות העתיקות ערך עבורו פרוגרמה תכנית ותפעולית. המבנה תוכנן בשנים אלו על ידי האדריכלים הרמן ואורנית ליברמן והמהנדס שאול נבו, בהשתתפות אדר' קדר מטעם רשות העתיקות. הפרויקט הציג אז תפיסה חדשנית בשיתוף הציבור והקהילה אולם הוא לא יצא לפועל. תרומה ייעודית שנתקבלה ברשות העתיקות, עוררה מחדש את היוזמה לשימור ולפיתוח האתר. מטרת הפרויקט, אם כן, היא לערוך פרוגרמה לשימור הפסיפס ולהצגתו.
 
מיקום האתר
אתר הפסיפס נמצא במזרח העיר לוד, סמוך לכניסה מצומת גינתון. לצומת זה גישה נוחה משדה התעופה בן גוריון ומשניים מהכבישים הראשיים בארץ: כביש מספר אחת המקשר בין תל-אביב לירושלים וכביש מספר שש המחבר בין צפון הארץ לדרומה. האתר תחום בין שני רחובות: רחוב החלוץ המוביל לשוק ורחוב היסמין המוביל למרכז ההיסטורי של העיר. האתר מצוי בשולי העיר, בעורף שכונות מגורים שרמת תחזוקה בהן נמוכה. אין סמוך לאתר מבני ציבור, ובתכנון העירוני הוא אינו נתפס כמשאב לתכנון. מיקום האתר סמוך לצירי תנועה ארציים מאפשר רמת נגישות גבוהה ומאפשר את הפיכתו לאתר בעל עניין כלל ארצי. מיקומו מאפשר לקשור אותו למסלול שיכלול מספר אתרים היסטוריים בעיר. לפיתוח האתר עשויה להיות השפעה טובה על הפיתוח בשכונות הסמוכות.

 
תיאור הממצא הארכיאולוגי
הפסיפס נחפר בגבולות האולם, ומהקירות שתחמו את החלל שרדו אבנים בודדות. אורכו כ-17 מ' ורוחבו כ-9 מ'. לא ידוע מי הזמין את הפסיפס ומה היה תפקיד הבית והאולם. החופרת מעלה אפשרות, כי גודל האולם מרמז שהיה חלק ממבנה ציבור. הפסיפס מורכב משטיחים צבעוניים שמתוארים בהם בפירוט יונקים, ציפורים, דגים, מיני צמחים ואף כלי שיט. השטיחים הצבעוניים מוקפים במשטחי פסיפס לבן. עיצוב הפסיפס מושפע מפסיפסי צפון אפריקה. רבים מדגמי המשנה ניתן למצוא בפסיפסי אנטיוכיה. בניגוד לפסיפסים אחרים מהתקופה, אין מופיעים ברצפה תיאורים של בני אדם . המחקר הארכיאולוגי באתר אינו שלם, ואף שהעיר ידועה ממקורות היסטוריים, אין כיום מידע ארכיאולוגי נוסף על לוד בתקופה הרומית.
 

הערכת האתר
הפסיפס יוצא דופן באיכות בנייתו, בתכניו ובמצב השתמרותו. הוא נמנה עם הפסיפסים המרשימים ביותר שהתגלו בארץ בכלל ומהתקופה הרומית בפרט. איכותו האמנותית מתבטאת בגודל האבנים, בעושר הגוונים ובכישרונו של האומן המבצע. רוב הפסיפס השתמר היטב, אף שקירות האולם כמעט לא שרדו. תכני הפסיפס מרמזים על קשרי תרבות עם צפון אפריקה ושליטה בידיעת החי והצומח האופיינית שם. תיאורי האניות מעשירים את המחקר על אודות השיט והמסחר הימי בתקופה הרומית.
 
מטרות התכנון
• הפסיפס יוצג באתרו לקהל הרחב בכלל ולתושבי המקום בפרט.
• האתר יהיה נקודת ציון בכניסה לעיר מצומת גינתון. עם התפתחות חלקים נוספים מהעיר ההיסטורית יוכל האתר לשמש נקודת מוצא לסיור בעיר.

 
התכנון המוצע
הפסיפס יוצג בהקשר רעיוני של חפירה ארכיאולוגית. כדי להציג את הפסיפס בהקשר זה יותווה הפיתוח על רשת קורדינטות של חפירה (5X5 מ') ויכלול תאי שטח למחקר עתידי, לתצוגה, לפיתוח נופי ולצורכי שירותים שונים למבקרים. פעולות הפיתוח ייעשו בריבועים לפי הרשת, כשכל ריבוע מנותק בתשתיתו מהריבועים הסמוכים לו, וכך משיקולי מחקר ניתן יהיה לפתוח כמעט כל ריבוע לחפירה בלי לפגוע בתפקוד האתר. התכנון יקפיד על הבחנה בין מפלס השרידים והפעילות הארכיאולוגית לבין המתקנים המודרניים הנחוצים באתר.
 

תהליך החפירה יקשר בין שכבת החיים הקדומה לזו המודרנית. ככל הניתן ייעשו פעולות החפירה בשיתוף מערכת החינוך המקומית כחפירה לימודית, בהדרכה מלווה. צמוד לאתר ניצב מבנה בבעלות המדינה. אם ניתן, יתפקד המבנה כמרכז לפעילות חברתית-קהילתית. האתר ינוהל ממרכז מבקרים קטן שיוקם צמוד לפסיפס, שבו ימכרו מזכרות. מחוץ לשעות הפעילות באתר ייסגרו חלקים ובהם ממצאים בעלי רגישות גבוהה.
עם השלמת גיוס המשאבים הנדרשים, ייחשף הפסיפס ויוצא מהאתר למעבדת השימור. תהליך השימור יארך חודשים ארוכים, שבמהלכם יישלח קטע מהפסיפס לתצוגה במוזאון המטרופוליטן בניו-יורק. בפרק זמן זה יקודמו עבודות התכנון והביצוע, ובסופן יוחזר הפסיפס למקומו והאתר ייפתח לקהל.

 
----------------------------------------------
יערה שאלתיאל, פברואר 2009
 
> עדכון, מרץ 2013: תכנון מוזאון פסיפס לוד
 
 
מידע נוסף:
תצוגה מיוחדת במטרופוליטן, ניו יורק - הפסיפס הרומי מלוד , ישראל
אתר פסיפס לודלצפייה באיורים לחץ על כותרת האיור
תרשים תנועה מהפסיפס לאתרים היסטוריים

מראה כללי של הפסיפס. צילם: ניקי דוידוב

השטיח הצפוני ובו סצנות מעולם החי והצומח. צילם: ניקי דוידוב

קטע מהשטיח הצפוני שבו מתוארת סצנה ימית, מיני דגים, קונכיות ואניות סוחר. צילם: ניקי דוידוב

הצעה לפיתוח האתר לתצוגה, תכנית

הצעה לפיתוח האתר לתצוגה, מבט ממזרח

הצעה לפיתוח האתר לתצוגה, חתך


פרוייקטים נוספים באתר / בעיר
 פסיפס לוד - תכנון מוזאון, 2013


site built by tetitu
 קרדיט