spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

פרוייקטים


עכו העתיקה
כלא עכו, מגדל האוצר
תיעוד כתובות
שם המזמיןמשרד הבטחון
משךפברואר-דצמבר 2005
מבצעים אדר' אורין שחר
אורית סופר
ולדימיר ביטמן
 
כחלק מפעולות השיקום בכלא עכו נדרשנו לשימור כתובות שחרטו אסירים בימי המנדט הבריטי על קירות הכלא ובחצר מגדל האוצר. העבודה כללה תיעוד של הכתובות ומיקומן, ניתוק חלקי קיר הנושאים כתובות לצורך תצוגה מוזיאלית, והכנת העתקים של מספר כתובות.
 
כלא עכו נמצא בחלק הצפוני-מערבי של העיר העתיקה, צמוד לחומה ולחפיר. הכלא נבנה על גבי המרכז ההוספיטלרי, ככל הנראה על ידי ד'האר אל-עומר באמצע המאה הי"ח לסה"נ, והורחב על ידי ג'זאר פשה. עד לימי המנדט הבריטי שימש האתר מבנה ממשל עות'מאני. הבריטים הסבו את המבנה לכלא המרכזי של פלסטינה וביצעו בו שינויים מבניים. לאחר קום המדינה שימש המבנה בית חולים לחולי נפש, ומאוחר יותר הושמש המבנה כמוזיאון אסירי המחתרות. 
 
הפרויקט התמקד בממצא מימי המנדט הבריטי בארץ ישראל, אז שימש המבנה ככלא. גג מגדל האוצר שימש חצר טיולים עבור האסירים, שהנציחו את שמותיהם ופרטים על מועד כליאתם בכתובות שחרטו על הרצפה והקירות באמצעות כלי אוכל. עם כיבוש האתר בשנת 1948, הנציחו החיילים את שמותיהם בכתובות בעפרון על קירות חדר המשמר שעל גג מגדל האוצר.
 
תועדו 170 כתובות: מרביתן בעברית, ומקצתן בערבית ובאנגלית. הן כוללות שמות, תאריכים וסמלים, כגון מנורות ומגני דוד, רובן מעשה ידיהם של אסירים ששהו בכלא בין השנים 1948-1922.
 
מצב ההשתמרות
ריצוף הגג. אבני הריצוף חשופות מזה שנים לפגעי מזג האוויר, ללא כל הגנה. בשל כך נשחקו הכתובות החרוטות בהן עם השנים, וחלקן אינן ניתנות עוד לפענוח. בעיות נוספות המקשות על פיענוח הכתובות, נובעות מהתפתחות הצמחייה במקום, אבנים שבורות, התערבות בצמנט ששימש אף הוא מצע לכתובות, ואזורים שכוסו בשכבת זפת.
חדר המשמר. חדר המשמר בפינה הצפונית-מזרחית של המגדל בנוי מבטון מזוין ומצוי בתהליך בליה מתקדם. על קירות הבטון המטויחים יש כתובות היסטוריות בעיפרון. הכתובות השתמרו במצב סביר והן עדיין קריאות, אך הן מכוסות אבק ולכלוך שהצטבר במשך השנים. כתובת על הקיר המזרחי השתמרה באופן חלקי בלבד בשל התפוררות הטיח.

התערבות שימורית
פעולות השימור באתר כללו:
· ניקוי צמנט וזפת במטרה לחשוף את האבנים ולאתר כתובות נוספות. הניקוי התבצע באמצעות אזמלים. התגלתה כתובת אחת בלבד שהיתה מכוסה בחומר צמנטי.
· תיעוד הכתובות, מספורן ומיפויין.
· הכנת העתקים של כתובות נבחרות על פי בחירת המזמין. העתקים של הכתובות החרוטות באבן הוכנו בגבס, ושל הכתובות החרוטות במלט - בחומר מליטה צמנטי.
· לצורך שימור הכתובות בעת שיקום חדר המשמר, נוסרו חלקי הקיר הנושאים כתובות בעיפרון לאחר תיעוד והגנה על פניהן. בתום עבודות השיקום יוחזרו חלקי הקיר שהוסרו לאתרם.לצפייה באיורים לחץ על כותרת האיור
תוכנית גג מגדל האוצר, מיפוי הכתובות שתועדו ומוספרו במהלך הפרויקט

תעוד כתובת מס' 18

ציפוי זפת באזור בו חסרות אבני ריצוף המקוריות

צמחייה בין אבני הריצוף (פרט)

חוסר אבן במעקה הגג

העתק של כתובת


פרוייקטים נוספים באתר / בעיר
 בית שוקרי - סקר הנדסי לצורך שיקום, הרחבה וייצוב המבנה
 כלא עכו, מגדל ז'בוטינסקי - תיארוך המבנה וסקר פיזי-הנדסי


site built by tetitu
 קרדיט