spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

פרוייקטים


עכו העתיקה
בית שוקרי
סקר הנדסי לצורך שיקום, הרחבה וייצוב המבנה
שם המזמיןאורי נחמיאס ("אורי בורי")
משךיולי - אוגוסט 2005
כתובתגוש 12, חלקה 45
מבצעים מהנדסת ירדנה אתגר
בית שוקרי המכונה גם 'הארמון' (מבנה 45, גוש 12) נמצא בחלקה הצפוני-מערבי של עכו העתיקה. הוא הוקם בכמה שלבים החל מאמצע המאה הי"ח לסה"נ על גבי שרידים של מבנה צלבני.
 
קומת הקרקע של המבנה מתאפיינת במערכת של קמרונות צלב במפתחים קבועים. קירות המבנה עשויים משני פנים עבים של אבן (כ-1 מ' עובי). קומה זו שימשה כמסבנה לייצור שמן וסבון, כעדות המתקנים שנמצאו בה. שתי הקומות העליונות מתאפיינות בתוכנית חלל מרכזי, הקירות בנויים ברוחב אבן אחת והתקרות עשויות מעץ מעוטר.
 
במסגרת תוכנית לפיתוח תיירותי של עכו העתיקה, הוצע להסב את הקומה השנייה בבית שוקרי למלונית. בעקבות פנייתו של היזם, ערכנו סקר כדי לבחון את המצב ההנדסי של הקומה השנייה במבנה. בתוך כך בדקנו את אפשרות הרחבת הקומה לכיוון צפון, על גגה של הקומה הראשונה. הוצעו פתרונות הנדסיים לשיקום וייצוב, וכן הוכן אומדן עלויות לשיפוץ המבנה.
 
לעבודה זו על המבנה קדמו שתי עבודות סקר ותיעוד שנערכו מטעם רשות העתיקות בשנים 1996-1995: על ידי י' וס' קלימנקו בשנת 1995 ועל ידי י' אלף ול' סוחנוב בשנת 1996.
 
זיהוי הבעיות במבנה:
במסגרת סקר זה לא נסקרה קומת הקרקע באופן מקיף, כיוון שהבעיות זוהו כבר בסקר של שנת 1996. הסקר הצביע על בעיות הנדסיות משמעותיות שקשורות ביציבות המבנה כולו; הבעיות לא טופלו והקומה נותרה מוזנחת וללא תחזוקה.

 
בקומה הראשונה מצויות עיקר הבעיות בחלקו הדרומי של המבנה: קירות סדוקים, רטיבות בקירות, התפוררות חומרי הגלם בתקרות העץ ונפילת חלקים של קרשים ושל שכבת המילוי שמעליהם. בקומה השנייה הבחנו במספר בעיות: סדקים בקירות, אבנים בלויות וסדוקות, לוחות העץ העליונים (לייסטים) בתקרות והלוחות המעוטרים התפוררו (אין סכנה ממשית להתמוטטות) ורצפות שקועות.
 
זיהוי גורמי הבעיות:
בליה של חומרי הבנייה המקוריים נגרמת כתוצאה מתנאי הסביבה, בעיקר בשל רמה גבוהה של לחות ומליחות. כמו כן הזנחה וחוסר תחזוקה מאיצים את הבליה.

 
קומת הקרקע. גורמי הבעיות מפורטים בסקר משנת 1996.
 
בקומה הראשונה הסדקים הם תוצאה של עומס יתר מתוספת הבנייה בקומה השנייה; שימוש בחומרי בנייה מודרניים, דוגמת צמנט; ופרטי פלדה חלודים שהתנפחו; רטיבות בקירות בשל חוסר איטום; וסדקים שדרכם מחלחלים מים אל תוך הקירות.
 
בקומה השנייה השימוש בחומרים צמנטיים פגע בפני האבן וגרם לבליה על ידי שינוי משטר הלחות וספיגת מלחים באבן; פרטי פלדה שהחלידו התנפחו וגרמו לסדיקה של האבנים; התפוררות לוחות העץ העליונים כתוצאה מבליה טבעית – לחות ורטיבות - כמו גם מפעילות של יונים בחלל המבנה ובגג; שקיעת הרצפות - לצורך זיהוי גורמי הבעיה פרקנו את הריצוף והסרנו את חומר המילוי שמשמש לתשתית. פעולה זו איפשרה לאמוד את מצב תקרת העץ שעליה מושתת הריצוף. מצאנו כי לוחות העץ רקובים וחומר המילוי המשמש כתשתית שקע, מתפורר ונופל אל הקומה הראשונה.
 
לצורך בדיקת הגג טיפסנו ונכנסנו לתוך אגדי העץ שתומכים בגג. סקרנו את האגדים ומצאנו כי גג המבנה במצב תקין.

הטיפול הנדרש:
בכל המבנה דרושה השלמה של חומרי מליטה במישקים וטיוח כל הקירות.

 
קומת קרקע. הטיפול בקומת הקרקע הכרחי לייצוב המבנה והוא חלק בלתי נפרד מפעולת השיקום של הקומה השנייה. דרוש טיפול על פי המלצות שפורסמו בסקר משנת 1996.
 
קומה ראשונה. הסרת כל המותחנים ופרטי הפלדה והחלפתם במותחנים מנירוסטה. הטיפול בקירות יכלול מילוי סדקים, השלמת חומרי מליטה במישקים ויישום טיח בחומר מליטה על בסיס סיד. מילוי סדקים בהתאם לממדי הסדק: סדקים עדינים באמצעות הזרקת חומר מליטה על בסיס סיד, סדקים רחבים בעזרת אבנים קטנות, עד גודל של 7 ס"מ, וחומר מליטה על בסיס סיד או באמצעות פירוק קטע הקיר באזור הסדק ובנייתו מחדש בטכנולוגיית הבנייה המסורתית.
 
קומה שנייה. הסרת כל המותחנים ופרטי הפלדה והחלפתם בפרטי נירוסטה, הסרת חומרי המליטה הצמנטיים. פרוק הרצפות, התקנת מערכת קונסטרוקטיבית תומכת חדשה מקורות נירוסטה לרצפה, החלפת מילוי תשתית הריצוף בחומר קל (דוגמת טוף) והחזרת לוחות הריצוף. טיפול בסדקים בקירות כמפורט בקומה ראשונה.
פרוק ובנייה מחדש של שני קירות מעורערים בחדר מס' 3.

באזור הצפוני המיועד להרחבה יש לקלף את שכבת האיטום של גג הקומה הראשונה, לפתוח את תשתית הגג ולבנות מערכת קונסטרוקטיבית שנייה, חדשה, מקורות נירוסטה. ההרחבה תבנה בחפיפה לקירות קיימים.
גג. דרוש ניקיון ומומלץ ליישם שכבת בידוד טרמי.
 
סיכום:
ייצוב הקומה השנייה, שיקומה והשמשתה למלונית דורשים התערבות מקומת הקרקע במטרה לייצב את המבנה בשלמותו. ניתן להרחיב את הקומה על ידי יצירת מערכת קונסטרוקטיבית נוספת.

 
הדוח המסכם הוגש ליזם בנובמבר 2005. עותק של העבודה נמצא בארכיון רשות העתיקות.

 
מקורות
אלף י' וסוחנוב ל' (1996). בית שוקרי והמסבנה. ירושלים: רשות העתיקות.
קלימנקו י' וקלימנקו ס' (1995). בית שוקרי, המאה ה-19, מחקר והצעת שחזור. ירושלים: רשות העתיקות.
פשקובה א' (1995). בית שוקרי, המאה ה-19, קונסטרוקציית הגג והתקרות. ירושלים: רשות העתיקות.

 


לצפייה באיורים לחץ על כותרת האיור
תוכניות המבנה

מראה מכוון צפון-מזרח

נזקים קונסטרוקטיביים בחזית דרומית קומה א'

סדקים בתוך המבנה בקומה השניה

טיח צמנטי ופרטי פלדה חלודים בחזית מערבית


פרוייקטים נוספים באתר / בעיר
 כלא עכו, מגדל ז'בוטינסקי - תיארוך המבנה וסקר פיזי-הנדסי
 כלא עכו, מגדל האוצר - תיעוד כתובות


site built by tetitu
 קרדיט