spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

פרוייקטים


ירושלים
חקל דמא
סקר פיזי הנדסי של מתקן קבורה מהתקופה הצלבנית
שם המזמיןרשות שמורות הטבע והגנים
משךפברואר-מרץ 2003
מבצעים מהנדסת ירדנה אתגר
מהנדס עופר כהן
Conservation Department – General Information
The Conservation Department of the Israel Antiquities Authority was established in 1988 as the professional arm specializing in conservation. The aim of the department is to preserve the built cultural heritage of Israel from the state’s point of view of the entirety of the country’s cultural values. The department is charged with preserving the archaeological and cultural heritage values of the country through recognition of the importance and contribution of every culture created here to our lives now and for the education of future generations.
 
The department acts in accordance with a conservation policy that outlines the principals and decision making methods pertaining to the conservation of heritage sites and it is specified in a scheme of guidelines and standards defining the framework of conservation work subject to the Law of Antiquities. The current policy was formulated based on the Conservation Charter of 1997 and international accords, among them the Charter of Venice (1964), Charter of Burra (1999) and the Principals for Conserving Heritage Sites in China (2002), as well as based on the accumulated experience and the research that has been conducted by the Conservation Department and the Israel Antiquities Authority.
 
 
Professional Staff
The professional staff includes conservators, architects, engineers, planners, chemists, geologists and administrative personnel. By working together the professional personnel provide answers to an array of research, planning and implementation aspects pertaining to the conservation of antiquity sites.
List of Personnel
 
Raanan Kislev - Director of the Conservation Division
Hagit Lahiani - Administrative Secretary

Yael Fuhrmann Naaman - Head of Conservation Policy Department
Avi Mashiah - Head of Projects Department
Pnina Shor - Head of Dead Sea Scrolls Department
 
Jacques Neguer - Head of Art Conservation Unit
Ya'ara Shaltiel - Head of Planning Unit
Yoram Saad - Head of Implementation Unit
 
Galeb Abu Diab - Head of Mosaics Section
Michael Cohen - Special Projects Coordinator
Adi Sela Wiener - Policy and Standards
Yael Alef - Information and Knowledge

 
Shachar Puni - Architectural Conservation Inspector
Evgeny Evanovsky - Conservation Inspector
Yael Itskin - Conservation Inspector, Old Acre
Michal Halevi-Bar - Conservation Architect, Jaffa
Galit Tsabari - Conservation Architect, Old City of Jerusalem 
 
 

Address
 
Israel Antiquities Authority
Conservation department
Rockefeller Museum
P.O.B 586
Jerusalem
91004
 
 Contact Information
 
Tel.  972-2-6204700  ;  972-2-6204701
Fax. 972-2-6260105
E-mail: conservation@israntique.org.il
 שימור גשר


לצפייה באיורים לחץ על כותרת האיור
תכנית כללית של המבנה

חתך כללי של המבנה

תמונה כללית של המבנה

תמונה של אומנה טיפוסית

מבט על הקמרון

תמונה של הקיר הצפוני


פרוייקטים נוספים באתר / בעיר
 העיר החדשה - סקר אתרי עתיקות נבחרים בעיר החדשה, נספח לתכנית מתאר (דוח מס. 4 בתכנית מתאר מקומית ירושלים 2000).
 חומת העיר העתיקה - סקר פיזי-שימורי
 מוזיאון אסירי המחתרות - סקר ותיעוד 'בית השוטר'
 העיר העתיקה ואגן העיר העתיקה - סקר מונומנטים נבחרים
 ליפתא - סקר אורבני ראשוני
 ליפתא - סקר ליפתא 2017-2014


site built by tetitu
 קרדיט