spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

פרוייקטים


טבריה
המבצר הצלבני "האבוד"
סקר פיזי הנדסי
שם המזמיןהחברה הממשלתית לתיירות
משךפברואר-מרץ 2003
מבצעים מהנדסת ירדנה אתגר
מהנדס אדוארד קוליק
סקר פיזי הנדסי זה של שרידי המבצר הצלבני "האבוד" בטבריה נערך כהכנה לניסוח הנחיות לייצוב ולשימור האתר.
העדויות הקדומות אודות המבצר הצלבני, הדרומי, הן משנת 1099. המבצר שימש כמשכנה של מושלת טבריה אישיבה. צלאח א-דין כבש את טבריה בשנת 1187 וקיבל לידיו את השליטה במבצר. בשנת 1190, שעה שצבא הקיסר פרדריק ברברוסה הגיע לחוף הדרומי של אסיה, הורה צלאח א-דין לאנשיו להרוס עמדות מבוצרות, שאחת מהן היתה המבצר הדרומי של טבריה. ברעש האדמה של שנת 1546 נהרסו רבים מהבניינים בטבריה (ולמרות שאין הוכחות לכך, נראה שגם המבצר נפגע). רעידת אדמה נוספת בשנת 1837 ושיטפון בשנת 1934 הוסיפו להרס המבצר. לאחר אותו שיטפון הקימו הבריטים טיילת לצד השרידים.
אורך המבנה כ-21 מ' וגובהו כ-6 מ'. הוא בנוי אבני בזלת ומקורה בקמרון חביתי (הרוס בחלקו). בצדו הצפוני-מזרחי ישנם שני קמרונות צלב בגובה 2.7 מ'. בקיר הצפוני-מערבי קיימים שלושה פתחים: שני חלונות (נסגרו בשלב מאוחר יותר) ומעבר. החזית הדרומית-מזרחית בנויה ללא פתחים ובה שתי נישות. ניתן להבחין בשרידי מבנה נוספים ממערב למבנה.
המבנה נטוש ומוזנח. סדקים והתמוטטויות של הקירות נגרמו כתוצאה מרעשי האדמה ומהשחתה מכוונת. הסקר ההנדסי מלמד שקירות המבנה יציבים, אך יש צורך לייצב את הפתחים. רטיבות חודרת דרך הגג ושוטפת את חומרי המליטה מהמישקים. הפינה הצפונית-מזרחית של המבנה התמוטטה כמו גם שתי החזיתות של הקמרון וקיימת סכנה להתמוטטויות נוספות. החלל הפנימי הרוס ומצבו מעורער. התיקונים המאוחרים שבוצעו במבנה פוגעים בחומרי הבנייה המקוריים. 
לאחר הסקר הוחלט לבצע באתר את פעולות השימור הבאות, הנחוצות כדי לעצור את תהליכי ההרס: מילוי מישקים וטיפול בסדקים עם חומר מליטה על בסיס סיד, בניית קיר תומך בפינה הצפונית-מזרחית, השלמת נדבכים, השלמת דבש ואיטום ראשי קירות, חיזוק משקופים, חיזוק מזוזות, שחזור קשתות בפתחים, שיקום החלל הפנימי, פירוק יציקות בטון בגג, השלמת ריצוף וניקוז בגג ולאחר מכן כיחול של הקמרון להשלמת האיטום. הומלץ לתחזק את האתר באופן שוטף כדי למנוע את המשך ההתדרדרות במצבו.


לצפייה באיורים לחץ על כותרת האיור
1. תכנית סכמטית של המבנה.

2. מראה כללי.

3. קמרונות בחזית צפון מזרחית.

4. פתחים בחזית צפון מערבית.


site built by tetitu
 קרדיט