spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

פרוייקטים


יקנעם
תל יקנעם
"אימוץ אתר"
שם המזמיןעיריית יקנעם
משךאוקטובר 2007 - 2010
מבצעים אדר' ערן חמו - מנהל הפרויקט
אדר' יערה שאלתיאל
נירית קורן-לורנס - מרכז ארכיאולוגי גליל
אבנר קובי -  מרכז ארכיאולוגי גליל
יגאל חנתייב
גבריאל סולומון
יהונתן אורלין
עומרי בן עוזיאל
ניר כורם
מאיר (מארק) אברהמי
ולדימיר ביטמן
צוות שימור קיסריה 
 
בתל יקנעם הוקם גן ארכיאולוגי-חינוכי שהוא פרי יוזמה משותפת לעיריית יקנעם ולרשות העתיקות. מטרת הפרויקט להכשיר אתר פעיל בשטח התל לטובת תושבי העיר. הרעיון הניצב מאחורי אימוץ האתר הוא חיזוק הזיקה של התושבים אל מורשת העבר של היישוב והגברת המודעות והמחויבות של הקהילה לשמירה על העתיקות.
 

עבודות השימור, הפיתוח והפעילות החינוכית באתר תוכננו כפרויקט מתמשך, כדי לשלב מספר רב של תלמידים. הפעילות החינוכית בתל קשורה לפעילות השוטפת של בתי הספר בעיר.
בשנת 2008 בוצע שלב א' של העבודות להכשרת הגן הארכיאולוגי. השנה - 2009 - מבוצע שלב ב' ושלב נוסף מתוכנן לשנת 2010.
 

בתהליך הכשרת האתר משתתפים, כאמור, ילדי בתי הספר ביקנעם, מהיסודי עד התיכון. התלמידים שותפים בתהליך הלימוד, השימור והפיתוח של האתר. את הפעילות החינוכית מארגן מרכז ארכיאולוגי גליל ברשות העתיקות, והיא כוללת למידה בכיתות, למידה חווייתית בחפירה, בשימור השרידים ובעיטור השילוט. מינהל שימור ברשות העתיקות מבצע את פעולות השימור ואת פעולות הפיתוח באתר.
 

שטחו של התל כ-40 דונם, והוא שלט על צומת דרכים ראשית שבה עברה ויה מאריס. בתל קיימים שרידים מתקופת הברונזה הקדומה - ראשית היישוב, לפני כ- 5000 שנה. במהלך ההיסטוריה עברו במקום רבים מכובשי הארץ ובהם: תחותמס ה-3 בתקופת הברונזה המאוחרת, יהושע בן נון - מנהיג עם ישראל בתקופת כיבוש הארץ, דוד המלך, המלך בלדווין בתקופה הצלבנית ודהאר אל עומר – שליט הגליל בתקופה העות'מאנית. כיום, היישוב יקנעם משתרע מדרום לתל.
 

בתל יקנעם נערכו שני מחזורי חפירה, על ידי שתי משלחות: 
1988-1977– חפירת האוניברסיטה העברית בראשות אמנון בן תור, במורדות הצפוניים של התל. במקום נחשפו שרידים מתקופת הברונזה והברזל ובהם: ביצורים, מבנים ומתקנים. בחפירה זו נחשפה גם הכנסייה הצלבנית בשולי האקרופוליס. 
1993 – חפירת רשות העתיקות בראשות מרים אבישר, בראש התל, באקרופוליס. בחפירה זו נחשפו שרידי בנייה צלבנית, שמשולבת בהם בנייה מהתקופה הממלוכית ומהתקופה העות'מאנית. השרידים כוללים מגדלי ביצורים, מבני מגורים, חצרות ומתקנים.
בחפירות שנערכו בתל זוהו 25 שכבות יישוב החל מתקופת הברונזה הקדומה וכלה בתקופה העות'מאנית.
 
שלושה נושאים עיקריים יוצגו לציבור בגן הארכיאולוגי:
1. מהו תל?
2. יקנעם בתקופת המקרא
3. המצודה בראש התל, מהתקופה הצלבנית ומהתקופה העות'מאנית.
 

בשנת 2008, השנה הראשונה להכשרת הגן הארכיאולוגי, הוסדר האתר לפעילות בטוחה של התלמידים. הותווה שביל היקפי בראש התל, נעשו עבודות שימור, ייצוב והסדרה של שרידי הכנסייה הצלבנית; ציר הזמן הומחש בעלייה לתל: בציר 25 מדרגות, כמספר שכבות החיים בתל. תשע מהמדרגות מציינות תקופות היסטוריות עיקריות, וכל אחת מהן אומצה על ידי אחת מכיתות בתי הספר. הכיתה למדה על התקופה והכינה אריחי קרמיקה מצוירים בשלושה נושאים, שחזרו בכל התקופות: כתב, עיטורים וכלי נשק. האריחים המצוירים מעטרים את השילוט על אודות התקופה והממצא השייך לה בתל. בסיום שנת הפעילות חגגנו את פתיחת האתר ביום הפנינג בהשתתפות בתי הספר, העירייה ונציגי רשות העתיקות.
 

בשנת הלימודים הנוכחית, 2009, מוקמות ארבע תחנות לאורך השביל ההיקפי. תחנות אלו עוסקות בחפירה הארכיאולוגית ובתיאורה של יקנעם בתקופה המקראית, כפי שהיא מצטיירת בספר יהושע, עם כיבוש הארץ וחלוקת הנחלות לשבטים.
בתחנה הראשונה יומחש בור חפירה המציג את שכבות התל.
בתחנה השנייה תתואר יקנעם כעיר המקלט של שבט לוי.
בתחנה השלישית יוצג מודל תלת ממדי גדול של העיר המקראית, שידגים את מרכיבי העיר: הביצורים, השער, מבני שליטה ובתי העיר. בפעילות החינוכית המתוכננת ניתן יהיה להמחיז את הסיפור המקראי בעזרת דמויות משחק.
בתחנה הרביעית יומחשו מיקומו הגאוגרפי של התל וצירי התנועה בתקופות השונות, בעזרת מפות.
 

מספר עצי אלון בוגרים יינטעו בתחנות, אלו עתידים להצל על המבקרים. עצי האלון נבחרו משום שייכותם לנוף הטבעי במקום, הם גדלים במורדות המזרחיים של התל. נטיעת העצים תיעשה על גבי יריעות המונעות פגיעה של שורשי העצים בשרידים.  
 

המיזם המשותף לרשות העתיקות ולעיריית יקנעם, והמשאבים שמקצה העירייה לפרויקט הם המאפשרים ליצור זיקה בין ילדי היישוב ומשפחותיהם לבין התל ומורשת התרבות העתיקה של המקום. הודות לפעילות החינוכית המתרחשת בתל מתקיים שימור של השרידים וכן טיפול נופי ההופך אותו לשטח נגיש לציבור. נוסף על כך, העירייה מכשירה דרך גישה נוחה עד למרגלות התל.
 

 
----------------------------------------------------------------------
לפרטים נוספים על אודות הפעילות החינוכית ראה קישור לאתר מקראנט:
http://www.cet.ac.il/mikranet/review.asp?Asp=403&FID=43797&nOwnerID=0&nSubProjectID=0&bFillMsgFields=False&nFillterUserID=0&Index=0fmj&sSearchText
 לצפייה באיורים לחץ על כותרת האיור
תכנית כללית לפיתוח התל

תלמידי בית ספר עוזרים בחישוף השרידים.

ציור אריחי הקרמיקה

העלייה לתל בציר הזמן

הפנינג פתיחת האתר. כל כיתה בתלבושת התקופה שעליה למדה.

הפנינג פתיחת האתר. טקס במעמד ראש העיר

הכנסייה הצלבנית לפני עבודות השימור

הכנסייה הצלבנית אחרי עבודות השימור

תחנה רביעית - "דרכים למרגלות התל"

מפת סימון דרך הגישה לתל


פרוייקטים נוספים באתר / בעיר
 תל יקנעם - פרויקט "אימוץ אתר"


site built by tetitu
 קרדיט