spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

פרוייקטים


נס ציונה
נחלת ראובן
שימור ושיחזור באר אנטיליה
שם המזמיןהמועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות
משךספטמבר 2007
מבצעים אבנר הילמן
דניאל סיבוני
אהרון צורדקר
אלכס  קופרשטיין
 
בשנת 1998 ביוזמתם של המועצה לשימור אתרים, צאצאיו של ראובן לרר ועיריית נס ציונה החלה פעולה שמטרתה שיקום נחלת ראובן לפעילויות ציבוריות. התיעוד ההיסטורי, הסקר ותכנון שיקום האתר מנוהלים על ידי ד"ר אבי ששון – הקרן לחקר מישור החוף, שליד המכללה האקדמית אשקלון. שימור ושיחזור באר אנטיליה מבוצע על ידי תחום שימור ברשות העתיקות, במטרה להפעילה בטכנולוגיה מקורית.
 
נחלת ראובן הוא נקודת ההיאחזות הראשונה במושבה נס ציונה. עם העליה הראשונה (1882) התיישבו במקום בני משפחת ראובן לרר. מתוך היאחזות זו יצאו בני המשפחה וראשוני המתיישבים בה לייסד שכונות נוספות.
 
בנחלה מצויים שרידיהם של מספר מבנים ובהם: שרידי בית המייסד, שרידי בית המניין הראשון, באר אנטיליה ומערכת מים.
 
הפעולה לשיקום הבאר כוללת:
שימור וייצוב הנדסי של הבאר: מילוי סדקים, מילוי מישקים, השלמת נדבכי קירות במבנה הבאר, איטום ראשי קירות; שיחזור האנטיליה בעבודת נגרות.

 
________________________________________

מקורות:
ששון, א. רייש, ר. 2003. נחלת ראובן לרר בנס  ציונה, תיק תיעוד, הקרן לחקר מישור החוף, אשקלון תשס"ג. 

ששון, א. 2005. באר אנטיליה בנחלת ראובן לרר, נס ציונה - פרוגרמה לתיכנון השיקום והשיחזור, הקרן לחקר מישור החוף, אשקלון תשס"ו.לצפייה באיורים לחץ על כותרת האיור
מבט כללי אל נחלת ראובן, 1988 (צילום: ד"ר אבי ששון).

מבנה הבאר, 1988 (צילום: ד"ר אבי ששון).

בנית גלגלי האנטיליה.


site built by tetitu
 קרדיט