spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

פרוייקטים


שפרעם
מכלול קבורה ביזנטי
סקר ראשוני
שם המזמיןעיריית שפרעם
משךדצמבר 2007
מבצעים אדר' רם שואף
מאיר (מארק) אברהמי
 
פרויקט זה עוסק במתן המלצות לשימור והצגת הממצא בצורה מיטבית, בתנאי סביבה בעייתיים מאוד. חמשת הקברים מהתקופה הביזנטית, החצובים בסלע ומעוטרים בתבליטים ייחודיים, מצויים כיום מתחת לכביש בסביבת מגורים פרטית שנבנתה ללא כל התחשבות באתר ובפוטנציאל התיירותי שלו. יתר על כן, הבניה הפרטית למגורים בסמיכות לממצא הארכאולוגי והשינוי בתנאי הסביבה שהיא יצרה הם גורם עיקרי לנזק הנגרם כיום לאתר העתיקות.

הפתרונות הנדרשים לצורך הגנה על האתר, שימורו והצגתו לקהל כרוכים בסדרת פעולות ובהן: שימור אבן, הסדרת ניקוזים באתר ובסביבתו הקרובה (כביש, מבנה מגורים), מענה תכנוני לתנועת קהל והסדרת תחזוקתו השימורית של האתר לאורך זמן. בשל הפגיעה הבלתי הפיכה בסביבת האתר יתכן כי הפתרון השימורי היעיל ביותר יהיה מילוי וכיסוי של המערות.לצפייה באיורים לחץ על כותרת האיור
סביבת המערות כיום, מבט לכיוון צפון-מערב

מבט אל פתח המערה הצפון-מערבית

עיטורי הכניסה למערה הדרום מזרחית

פרט עיטור חיצוני במערה הדרום-מזרחית

פרט עיטור, בעיות סדיקה, מלחים וטחב במערה הצפון-מערבית


site built by tetitu
 קרדיט