spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

פרוייקטים


חורבת געתון
חורבת געתון
סקר ותעוד; פרוגראמה לשימור ופיתוח
שם המזמיןאבות השקעה וייזום בנדל"ן
משךאוגוסט 2007
מבצעים אדר' רם שואף
 
פרויקט תכנון זה עוסק בהכנת תיק סקר ותעוד למתחם חורבת געתון (חורבת סורסוק), שישמש בסיס לעריכת פרוגראמה לשימור ופיתוח.
העבודה תכלול: סקר הנדסי לזיהוי הבעיות הקונסטרוקטיביות במבנים, סקר שימורי לזיהוי תהליכי הבליה וההרס במבנים, סקירה היסטורית של התפתחות האתר. בהתאם לנתונים שירוכזו בסקר ובתעוד תיערך פרוגראמה מפורטת לשימור ופיתוח האתר.


לצפייה באיורים לחץ על כותרת האיור
שרידי המבנה באגף הדרום-מערבי.

מבנה האגף המערבי של החווה.

קמרון במבנה האגף המזרחי.

חזית האגף הצפוני של החווה, מבט מכוון דרום-מערב.


site built by tetitu
 קרדיט