spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

פרוייקטים


תל קסילה
תל קסילה [2007]
פרוגרמה לתכנון; תיק תורם
שם המזמיןמוזיאון ארץ ישראל
משךאוקטובר 2007
מבצעים אדר' רם שואף
מטרת הפרויקט הנוכחי בתל קסילה היא לערוך פרוגרמה לשימור ופיתוח התל וסביבתו הקרובה. חלופת התכנון המועדפת תעובד לתיק תורם, במטרה לגייס משאבים ליישום התכנון.


לצפייה באיורים לחץ על כותרת האיור
מבט אל שרידי המקדשים.

בעיות השתמרות של מבנה מגורים משוחזר.

מבט כללי – בעיות תחזוקה באתר.


site built by tetitu
 קרדיט