spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

פרוייקטים


ירושלים
העיר העתיקה
שימור ושיקום החומות
שם המזמיןהרשות לפיתוח ירושלים
משךינואר 2007
מבצעים אדר' אמיר פרוינדליך
אדר' אבי משיח
הנד' אדר' יובל אברהם
אבי פרץ
פואד אבו-טעאה
 
שיקום חומות ירושלים הוא פרויקט תלת-שנתי שמטרתו שיקומן ושימורן של חומות העיר העתיקה לדורות. התכנון העכשווי מתבצע על פי עקרון של שמירת החזות הנוכחית של החומות. הפעילות עד היום כללה ביצוע סקר היסטורי ואורבני וסקר פיזי, כבסיס לעבודת התכנון. בוצעה חלוקה תכנונית ל-14 מקטעים שלכל אחד מהם מבוצע תכנון מפורט הכולל: סקירה היסטורית, תעוד מצב קיים, ניתוח בעיות פיזיות, ניתוח אדריכלי, הערכת חשיבות, מסקנות והמלצות לטיפול, תכנית שימור וכן דוח התערבות המסכם את הפעילות שהתבצעה בכל קטע ששוקם. עיקרה של פעולת ההתערבות היא: הסרת סכנה, ניקוי צמחיה, ייצוב אבני החומה בהשלמות אבן ו/או החלפות אבן ומילוי חומר מליטה במישקים.


לצפייה באיורים לחץ על כותרת האיור
תכנית חלוקת החומה ל-14 מקטעים

צמחיה על פני חומת החלקלקה בקרבת מגדל דוד

חזית שער ציון, תכנית שימור


פרוייקטים נוספים באתר / בעיר
 הרובע היהודי בעיר העתיקה - שימור אלמנטים במוזיאון ההרודיאני
 הרובע היהודי בעיר בעתיקה - בית כנסת החורבה - סקר פנים המבנה
 העיר העתיקה - כלי עזר לתכנית אב
 העיר העתיקה - שימור כנסיית סנטה מריה של האבירים (הכנסייה הגרמנית)


site built by tetitu
 קרדיט