spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

פרוייקטים


נחל חרוד
טחנות נחל חרוד [2007]
תכנון ראשוני לשימור ופיתוח טחנת התאומים וטחנת קוסי
שם המזמיןרשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי
משךמאי 2007
מבצעים אדר' יערה שאלתיאל
פרויקט זה עוסק בסקר פיזי ותעוד היסטורי וטכנולוגי של טחנת "התאומים" וטחנת "קוסי" שבנחל חרוד.
לאור תוצאות הסקר ותעוד יערך תכנון ראשוני לשימור ופיתוח הטחנות.


לצפייה באיורים לחץ על כותרת האיור
טחנת התאומים, מבט מדרום- מערב. ניתן לראות את התעלה והאמה שהוליכו מים לטחנה.

טחנת התאומים, מבט ממזרח. שרידי הארובה ומתחתיה את פתחי מפלס הגלגל.


site built by tetitu
 קרדיט