spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

פרוייקטים


באר שבע
תל באר שבע, מערכת תת קרקעית לאגירת מים
ייצוב הנדסי של תקרת בור המים
שם המזמיןרשות הטבע והגנים
משךאפריל-אוקטובר 2003
מבצעים מהנדסת ירדנה אתגר
מהנדס עופר כהן
פעולת שימור זו עסקה בייצוב הנדסי שמטרתו לשמר את בור המים ולאפשר מעבר בטוח של מבקרים במקום.
המערכת התת-קרקעית לאגירת מים בתל באר שבע היא אחת ממפעלי המים הגדולים והמשוכללים שהוקמו בערי המנהל של ממלכות יהודה וישראל. אלו הבטיחו אספקה שוטפת של מים לתושבי העיר. מפעלי מים כאלה מצויים בחצור, במגידו, בירושלים ובגזר. מתקנים אלה אופייניים בעיקר לתרבות העירונית של ימי הבית הראשון והם מעידים על רמת הפיתוח העירונית ומעמדם המיוחד של אותם מרכזי מנהל.
המערכת התת-קרקעית כוללת ארבעה חדרי אגירה שביניהם מעברים צרים. רוחב החדרים כ-3 מ' ואורכם 5-7 מ'. גובה החדרים והמעברים ביניהם משתנה בתחום של 3.5-5.5 מ'. הגישה למערכת היא באמצעות פיר שלאורכו בנויות מדרגות ומנהרה קצרה, משופעת, חצובה בסלע. הסלע המקומי, קירטון רך, נמצא בתהליך קבוע של היסדקות והתפוררות.
במערכת נמצאו סדקים מרובים, שיוצרים מסת סלע לא אחידה (בדומה למסה המורכבת ממספר רב של בלוקים). תהליך של חדירת מים למערכת והתייבשותם מוסיף ומגביר את הסדיקה בסלע הקירטוני. קיים חשש לכשל נקודתי של אבנים קטנות. במקום היתה רעידת אדמה בשנת 1995 ולמעט מספר אבנים קטנות לא התרחשו תזוזות ונפילות משמעותיות. לאור עובדה זו ובהתייעצות עם מומחה למינהור, הבנו שמסת הסלע יציבה.
הטיפול השימורי כלל מילוי חומרי מליטה בין גושי האבן ליצירתה מחדש של מסה אחידה, חיזוק התקרה באמצעות קורות פלדה ורשתות, ומילוי בין הרשתות לתקרה המקורית בבטון עם חומר הפרדה בין הבטון לאבן.


לצפייה באיורים לחץ על כותרת האיור
1. תכנית כללית של המבנה.

2. מבט אל פני התקרה הסדוקים.

3. מבט אל מנהרת היציאה.


פרוייקטים נוספים באתר / בעיר
 המסגד התורכי ובית המושל - שימור אבן וטיח
 מתחם C - שימור מלווה חפירה


site built by tetitu
 קרדיט