spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

פרוייקטים


עין חניה (אלח'אניה)
עין חניה
פעולת שימור
שם המזמיןרשות הטבע והגנים
משךנובמבר-דצמבר 2007
מבצעים שירן סבאג
יבגני איבנובסקי
ליווי מקצועי - יורם סעד, רע"ן ביצוע
 
אתר עין חניה (עין אל-ח'אניה) נמצא בנחל רפאים שבמבואותיה הדרומיים של ירושלים, סמוך לעין יעל, בקרבת הכפר בתיר ומול מושב אורה. באתר ישנם שרידים של נימפאון מהתקופה הרומית; שרידי כנסייה ופסיפס מהתקופה הביזנטית; בריכות אגירה ומערכת של תעלות השקייה ששימשה עד לשנת 1948; וטרסות חקלאיות. מטרת הפרויקט הייתה לייצב באופן הנדסי את האלמנטים המקוריים באתרם, ולשמרם. פרט לכך, בוצעו פעולות להסדרת המקום לביקור קהל.
 
בסקר פיזי מקדים באתר זוהו הבעיות הבאות:
1. התמוטטות אבני הנימפיאון והיווצרות בור פתוח כתוצאה מוונדליזם.
2.חוסר איטום בראש קיר הנימפאון הגורם להצטברות של מים, ובכך לעומס אנכי ולפגיעה ביציבות חלקו העליון של הקיר.
3. גרפיטי על חזית הנימפיאון.
4. טיח הצמנט שבבריכת הנימפאון גורם לבלייה מואצת של אבני הבנייה.
5. התמוטטות טרסה חקלאית בשל הצטברות של אדמה ולחץ אופקי על קיר הטרסה.
6. השתרשות צמחייה באבני הטרסה הצפונית.
7. זליגת מים מן התעלה המובילה לבריכת האגירה, זאת בשל בנייה באיכות נמוכה (ככל הנראה בנייה מאוחרת).
8. סתימה של פתח היציאה מבריכת האגירה באמצעות אבנים, פסולת וצמחייה.

 
פעולות השימור שנערכו באתר:
מבנה הנימפיאון: ניקוי הצמנט מהמישקים, ומילויים מחדש בחומר מליטה על בסיס סיד; הצבת אבני האומנה הצפונית-מזרחית במקומן (אנסטילוזיס); איטום ראשו של קיר הנימפיאון בפרט המרחיק ממנו את מי הגשמים. ניקיון הגרפיטי יבוצע בשלב מאוחר יותר בשל מגבלת תקציב. הבור שמאחורי הנימפיאון מולא באדמה מקומית ואבני לקט מסביבת האתר; בתחתית המילוי הונח בד גיאוטכני להפרדה בינו לבין האבנים שקרסו והאדמה המכסה אותן. הפריטים הארכיטקטוניים של הנימפיאון הועברו לחצר מוזיאון רוקפלר.

בריכת הנימפאון: הסרה של טיח צמנט מבריכת הנימפיאון (מגובה 80 ס"מ) ומילוי מישקים בחומר מליטה על בסיס סיד.
תעלת המים המובילה לבריכת האגירה: החלפת אבני הבנייה של הדופן המערבית, מילוי מישקים ואיטום ראש הקיר.
בריכת האגירה: ניקוי מעשב ומאבנים, ייצוב,  השלמת טיח, הסדרת פתח היציאה על ידי ניקוי והשלמת אבני הקשת ומילוי המישקים.
טרסות: השלמה בבנייה יבשה, ללא חומרי מליטה, ועקירת צמחייה.
 
באתר קיים פוטנציאל להרחבת הפעילות התיירותית בו תוך שימור ופיתוח בר קיימא של המתחם. המשך הפיתוח דורש עריכת תוכנית פיתוח, חפירה ארכיאולוגית ותוכניות לשימור ולתחזוקה לאורך זמן.

__________________________________________________
 
למידע נוסף:
מזרחי י' 2005. עין אל-חניה. חדשות ארכיאולוגיות – חפירות וסקרים בישראל 117 (31.3.05)
http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.asp?id=143&mag_id=110 (תאריך גישה 24.7.08).לצפייה באיורים לחץ על כותרת האיור
הנימפיאון, מראה כללי לפני טיפול

בריכת הנימפאון לאחר טיפול

הצבת אבני האומנה הצפונית-מזרחית במהלך העבודה

תעלת המים בין הנימפאון לבריכת האגירה לפני טיפול

תעלת המים לאחר טיפול

בריכת האגירה לפני טיפול

בריכת האגירה במהלך טיפול

פתח היציאה מבריכת האגירה לפני טיפול

הקשת בפתח היציאה לאחר טיפול


site built by tetitu
 קרדיט