spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

פרוייקטים


מגידו
תל מגידו
פעולות שימור להסרת סכנה
שם המזמיןהחברה הממשלתית לתיירות; רשות הטבע והגנים
משךאפריל – נובמבר 2006
מבצעים ואדים צייטלין
פועלי רט"ג
ליווי מקצועי - יורם סעד, רע"ן ביצוע
 
תל מגידו הוא מהתלים הגדולים והחשובים מתקופת המקרא בארץ. שטחו כ-60 דונם והוא נישא לגובה של 40-60 מ' מעל סביבתו. בינואר 1966 הוכרז האתר כגן לאומי, ובשנת 2006 הוא הוכרז על ידי אונסקו אתר מורשת עולמית, יחד עם התלים המקראיים חצור ובאר שבע. האתר מנוהל על ידי רשות הטבע והגנים.
 
החפירות בתל החלו בשנת 1903, והן נמשכות גם היום מטעם אוניברסיטת תל אביב בראשותם של פרופ' ישראל פינקלשטיין ופרופ' דוד אוסישקין. עבודות השימור באתר מבוצעות החל מאפריל 2006 על ידי צוות תחום שימור ברשות העתיקות.
 
האתר לא זכה לשימור מקיף מאז חשיפתו, למעט נגיעות נקודתיות במהלך השנים. תהליכי בלייה והרס גרמו להתפוררות חומרי הבנייה, והשתרשות צמחייה וונדליזם האיצו את התפרקות השרידים.
 
בשנת 2003 נערך בתל סקר מצאי שימור מקיף על ידי תחום שימור ברשות העתיקות כחלק מתוכנית אב לשימור התל ופיתוחו שיזמו רשות הטבע והגנים והחברה הממשלתית לתיירות. לנוכח ממצאי הסקר החליטה ועדת התכנון  של תל מגידו להכין תוכנית חירום להצלת הממצאים בתל. תוכנית החירום הוכנה בראשית שנת 2006 על ידי אדר' דני אבוחצירא ויורם סעד (ראש ענף ביצוע בתחום שימור), והוגדרו בה מוקדים הנמצאים בסיכון גבוה, הן מההיבט השימורי הן מההיבט הבטיחותי. בהתאם נקבע סדר קדימויות לטיפול והוחלט על ביצוע עבודות שימור דחופות להסרת סכנה מיידית.
 
מוקדי העבודה בפרוייקט:
א.  מפעלון המים.
ב.  קיר תמך שנמצא בין מפעלון המים לשער הכנעני.
ג.   השער הכנעני.
ד.  אומנה בשער הישראלי.
ה.  חתך אדמה מתחת למבנה האשורי.
ו.  קירות באורוות הצפוניות.
ז.  מצבה ליד הקבר המיקני.
ח.  קיר בארמון הדרומי.

 
פעולות השימור
בשלב ראשון טופלו כאמור קטעים מעורערים מאוד הממוקמים סמוך למסלול הביקור שהיו סכנה למבקרים, וכן מוקדים שערכם התרבותי גבוה הנמצאים בסכנת קריסה. הטיפול כלל הסרת צמחייה המערערת את יציבות המבנים; ייצוב קירות ויסודותיהם בעזרת בניית דבש מאבני לקט מקומיות; מילוי חומר מליטה במישקי הקירות; הזרקת חומרי מליטה לחללים פנימיים בקירות; איטום ראשי קירות; והחזרת אבנים נפולות למקומן.

 
פרט לעבודות השימור, סייע צוות השימור בהקמת תמיכות בטיחות כדי לאפשר את המשך החפירה ובפירוק מבוקר של אלמנטים מעורערים.
 
היקף השימור והתחזוקה השוטפת הנדרשת באתר רבים לאין ערוך מהמתבצע בו בפועל.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------

למידע נוסף ראו:
תל מגידו — עונת 2002 בסימן מאה שנים לתחילת החפירות / דוד אוסישקין וישראל פינקלשטיין. http://www.antiquities.org.il/article_Item_ido.asp?sec_id=36&subj_id=70&id=69&module_id=

 
גן לאומי תל מגידו
http://www.parks.org.il/BuildaGate5/general2/data_card.php?U=no&SiteName=parks&ItemID=269861372&ValuePage=Card1

 


לצפייה באיורים לחץ על כותרת האיור
תוכנית האתר.

מפעלון המים לפני ניקוי ושימור.

מפעלון המים בגמר ניקוי וטיפול שימורי. מילוי מישקים,איטום ראשי קירות, ייצוב קירות.

חתך אדמה מתחת למבנה האשורי – מילוי מישקים, השלמת אבנים חסרות למטרות ייצוב, ציפוי טיט ואדמה לתמיכת החתך.


site built by tetitu
 קרדיט