spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

פרוייקטים


צפת
גן המצודה
ייצוב והסדרת מסלול
שם המזמיןהחברה הממשלתית לתיירות
משךיוני-נובמבר 2007
מבצעים ואדים צייטלין
אבנר הילמן
אדר' אמיר פרוינדליך
אדר' ורדית שוטן-הלל
מהנדס יעקב שפר
יורם סעד - ראש ענף ביצוע, ליווי מקצועי
 
אתר מצודת צפת נמצא בפסגת הר צפת (834 מ' גובה מעל פני הים) והוא משמש בעשורים האחרונים גן עירוני. החל משנות ה-80 של המאה הכ' ניהלה רשות העתיקות חפירות באתר, ומסתו 2001 עד לחורף 2003 נערכו בשטחה הדרומי של המצודה חפירות ארכיאולוגיות ועבודות שחזור ושימור של השרידים האדריכליים מימי הביניים ומהתקופה העות'מאנית. החפירה, מטעם רשות העתיקות ובמימון החברה הממשלתית לתיירות, נוהלה על ידי ח' ברבה וע' דמתי, ושימור השרידים האדריכליים נעשה מטעם תחום שימור ברשות העתיקות על ידי יוסי ברוידא ז"ל וואדים צייטלין.
 
באתר נתגלו שרידים מהתקופות הצלבנית, הממלוכית והעות'מאנית (ר' ברבה ודמתי 2005). לתקופה הצלבנית מיוחסים קירות שבהם קבועים חרכי ירי, גרמי מדרגות, מגדל שער, אולם מקומר בקמרון גותי ובור מים מכוסה טיח הידראולי. לתקופה הממלוכית שייכים מגדל שער מסיבי שאליו מוביל כבש מרשים (24  מ' אורך, 8 מ' רוחב), שרותים, שרידי קמרונות וקשתות, וכן מתקנים שונים.
בתקופה העות'מאנית נבנתה המצודה מחדש על ידי ד'אהר אל-עומר מעל שרידי התקופות הקדומות, אולם זו חרבה ברעש האדמה של שנת 1837. מאז נותרה המצודה בחורבנה והפכה למקור לאבני בנייה לתושבי צפת.

 
במסגרת הפרוייקט בוצעו פעולות להסדרת מסלול מבקרים לצד השרידים העתיקים. בשל מגבלות תקציב בוצע טיפול שימורי רק בממצאים הסמוכים למסלול הביקור.
 
פעולות לשימור המסלול ולהסדרתו:
- ייצוב מעבר חצוב בבור המים הממלוכי
- ייצוב ראשי קירות ואיטומם לאורך מסלול המבקרים
- השלמות אבן והחלפת אבנים ממצאי האבן באתר
- השלמת חומרי מליטה בקירות
- הקמת מדרך עץ בבור המים הממלוכי
- הסדרת מפלסים והנחת מצע מהודק
- הקמת מדרכים ומדרגות מאדני רכבת
- בניית מעקות בטיחות ממתכת
- הסתרת תמיכות קודמות של חתכי חפירה וקירות שבוצעו בעזרת חביות, על ידי בניית קיר מסך מאבן

 
היום אפשר לבקר באתר הנמצא בשטח "גן המצודה", לאורך מסלול מוסדר העובר לצד השרידים העתיקים.
_______________________________________________________
 
למידע נוסף:
ברבה ח' ודמתי ע' 2005. צפת. חדשות ארכיאולוגיות — חפירות וסקרים בישראל 117 (10.7.05). http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.asp?id=214&mag_id=110 (תאריך גישה 24.7.08).לצפייה באיורים לחץ על כותרת האיור
אזור השער הממלוכי לפני העבודות

אזור השער הממלוכי בגמר עבודות השימור

פנים בור המים, לפני התערבות

פנים בור המים, לאחר התערבות

מסלול מוצע

מסלול מוצע ושרידים לייצוב


פרוייקטים נוספים באתר / בעיר
 בית כנסת האר"י הספרדי - שיקום החזית הראשית של המבנה


site built by tetitu
 קרדיט