spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

פרוייקטים


ציפורי
נחל ציפורי, עין ציפורי
שימור ושחזור מתקן מים
שם המזמיןמנהלת נחל ציפורי
מבצעים אדר' יערה שאלתיאל
ואדים צייטלין
מטרת הפרויקט היא לשקם ולשחזר את מתקן הרמת המים וליצור מוקד מרכזי במערך הכניסה המתוכנן לנחל ציפורי. העבודות באתר יאפשרו חשיפה של קהל המבקרים למערכת הרמה והשקיה מסורתית.
במהלך העבודה התברר שהמתקן הקיים נבנה על גבי מערכת מים קדומה, ככל הנראה על תא ביקורת של ניקבה. לאחרונה אושרה חפירה באתר לצורך הבנת מערכת המים.
 
עדכון 8 נובמבר 2005: עבודות השימור הופסקו, במקום מתנהלת חפירה ארכיאולוגית בראשותו של יעקב שרביט.


לצפייה באיורים לחץ על כותרת האיור
החזית הדרומית לפני השחזור הנוכחי.

החזית הדרומית במהלך העבודה.

חתך המתאר את השחזור.


site built by tetitu
 קרדיט