spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

פרוייקטים


קדיתא
קדיתא
נוף תרבות – חקלאות מסורתית
שם המזמיןפרויקט דלתא
משך2005
מבצעים אדר' יערה שאלתיאל
יעל אלף
 
סקר נוף התרבות בקדיתא, משמש מקרה מבחן בפרויקט דלתא. פרויקט דלתא ביקש ליצור מודל למערכת תרבותית אזורית שבה ניתן לשמר, לפתח ולהעצים את משאבי התרבות על ידי שילוב של תרבות חומרית ורוחנית, תשתיות, שירותים ומגזרים יצרניים. (איור 1)
 
שרידי הכפר קדיתא מצויים על הר כותר ליד צפת. בתי הכפר שנבנו מאבן בזלת נפגעו מרעש האדמה ב- 1837, אולם הכפר המשיך להתקיים עד נטישתו במלחמת 1948. (איור 2) בתי הכפר הנטושים נהרסו בשנת 1966 לפי החלטת הממשלה. שרידי היישוב ההיסטורי כוללים בית קברות וכ-10 בורות מים. האחרונים מעידים על התיישבות קדומה, אולם לא נערכה במקום חפירה ארכאולוגית. טכנולוגיית הבניה אופיינית לאזור: אבני גוויל בסיתות גס וקשתות אבן. קירוי הגג היה עשוי מחומר אורגני. (איור 3, 4)
 
מורדות הר כותר הם חלק מאגן הניקוז של נחל עמוד. בשנת 1972 הוכרז הנחל שמורת טבע. זו כוללת את שטחי הטרסות של קדיתא. בשנת 1988 התיר מינהל מקרקעי ישראל לארבע משפחות להתיישב במקום, בין הטרסות החקלאיות. מינהל מקרקעי ישראל מקדם תכנית להקמת יישוב אקולוגי של 150 משפחות במקום.
 
חקלאות מסורתית בקדיתא
 
אזור קדיתא מתאפיין בטרסות חקלאיות שעיבדו תושבי הכפר. במחצית השנייה של המאה ה-20 שימש האזור למרעה. הטרסות בנויות בצורה מדורגת, שאפשרה ניצול יעיל של מי הגשמים. כך עודפי המים וסחף האדמה נוקזו מהטרסות העליונות לאלו שתחתיהן.
 
בראש ההר, שבו השיפועים מתונים, החלקות מוגדרות לעתים בקירות אבן שגובהן 150-60 ס"מ. חלקות אלו רחבות ושימשו ככל הנראה לגידולי בעל (איור 5). לעומתן הטרסות במורדות התלולים מדורגות, ומתאפיינות בשיפוע קל. הן הוקמו בבנייה יבשה מאבנים גדולות וקטנות, ובהן, על פי רוב, נטעו עצי פרי. (איור 6, 7) עודפי מים הוזרמו בתעלות אל ערוץ נחל עמוד. (איור 8)
 
הטרסות מציגות שימוש באמצעים פשוטים לניצול מקסימלי של מי הגשמים לצורך חקלאות הבעל שאפיינה את האזור ההררי. ערכים תרבותיים מצויים גם במבני השומרה. אלו מעידים על אורחות החיים באזורי ההר באגן הים התיכון.
 
אף כי הסקר התמקד במערך הטרסות ובתעלות המים בקדיתא, יש לראותם כחלק ממערכת אזורית שהמשכה בטחנות נחל עמוד. מערכת זו מציגה מגוון של טכנולוגיות לניצול כוח המים לחקלאות ולמלאכות מסורתיות בגליל העליון.
 
הסקר ממליץ לשמר את נוף התרבות של קדיתא, כלומר, את מערכת הטרסות. דוגמה מוצלחת לכך קיימת בסטף שבאזור ירושלים. מומלץ עוד, כי את תהליכי השימור והשמשת הטרסות לגידולים תעשה הקהילה המקומית, בעזרת אנשי מקצועות רלוונטיים.
 
לסיכום, החקלאות המסורתית בטרסות שהייתה שכיחה בגליל העליון, ומרכיבי נוף התרבות בקדיתא, שהתפתחו במשך מאות ואלפי שנים, מאוימים כיום בשל מגמות של פיתוח מואץ. (איור 9, 10)
לשימור נוף תרבות זה פוטנציאל תיירותי גבוה, בשל הערכים הנופיים של האזור ושל קדיתא ובשל קרבת המקום למוקדי ביקור קיימים.
 
 


לצפייה באיורים לחץ על כותרת האיור
1. פרויקט דלתא, סימון תחום פיילוט גליל עליון הררי

2. קדיתא, תצלום אוויר משנת 1945

3. חזית מבנה בכפר, 1966. ארכיון רע"ת

4. קשתות מבנה בכפר, 1966. ארכיון רע"ת

5. טרסות במדרון התלול

6. טרסה בבנייה יבשה

7. חתך סכמטי של טרסה

8. תעלות הניקוז

9. נוף תרבות בקדיתא

10. נוף תרבות בקדיתא


site built by tetitu
 קרדיט