spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

פרוייקטים


בן שמן
כביש חוצה ישראל
שעתוק בית בד
שם המזמיןחברת "דרך ארץ"
משךמרץ 2002
מבצעים ליאוניד סטסין
יבגני איבנובסקי
אייל כחו
לואיס בושרניצן
במהלך עבודות סלילת כביש חוצה ישראל  באזור בן שמן, בשנת 2001, התגלה בית בד. חפירת ההצלה במקום נוהלה מטעם רשות העתיקות בראשותו של יחיאל זלינגר. חברת "דרך ארץ" הסוללת את הכביש יזמה פרויקט לשעתוק בית הבד מבן שמן למרכז הבקרה של כביש חוצה ישראל הנמצא בין ראש העין לאלעד.
מטרת הפרויקט אם כן היתה פירוק בית בד והצבתו במשכנו החדש.
אתר בן שמן הוא שייך לקבוצת יישובים מהתקופה הרומית, שנחפרו בשנים האחרונות באזור שפלת לוד. אתרים אלו מייצגים באופן כמעט מלא את העורף החקלאי של שולי העיר הרומית לוד. תמונת היישוב העולה מריבוי האתרים באזור מלמדת כי תחום ההשפעה של העיר לוד היה נרחב בהרבה מהידוע לנו עד כה, וכן שתפרוסת היישוב החקלאי היתה צפופה מהמוכר. מיקום האתרים בשולי הגבעות של הרי יהודה אפשרה לתושביהם לנצל את השדות הסמוכים של שפלת לוד.
בית הבד מתוארך למאה השישית - השלב המאוחר ביישוב, המרוכז בחלקו הצפוני של האתר. בית הבד השתמר לגובה מרבי של 0.50 מ'. בקומה הראשונה של בית הבד נבנו שני טורי קשתות במפתח 3.8 מ', שתמכו בגג. בסיסי הקשתות השתמרו. הקומה השנייה היתה מעל חלק מהמבנה - עדות לכך נמצאה בדמות חלקי רצפת פסיפס לבנה שהתמוטטה ונפלה על רצפת הקומה הראשונה.
בית הבד מורכב ממתקני פריכה וסחיטה. מתקן הפריכה לא נמצא במהלך החפירה, אולם בפינת הקומה הראשונה, על רצפת סלע מיושר, אותר מסלול הליכה עגול סביב המקום בו היה בעבר אגן הפריכה. מתקן הסחיטה הורכב מקורה ארוכה, שקצה אחד שלה עוגן בקיר המזרחי, ואל קצה השני חוברו שתי משקולות אבן (גובה 1.20 מ', קוטר 0.80 מ'). השמן נסחט בעזרת התקן בורג והתנקז לאגן רבוע מאבן (1.00 X 1.20, בעומק 0.80 מ'), שנמצא ממערב למשקולות ושולב ברצפת לוחות אבן. נראה כי בית הבד שימש במהלך התקופה הביזנטית וננטש כעדות הכלים שנמצאו על רצפת הסלע.
פעולות השימור שבוצעו באתר כללו:
1 . הכנת משטח:
בניית משטח מצע מהודק.
ייצוב שולי המשטח באמצעות דבש ,שכבת טיט וציפוי אדמה.
2 . הסדרת ניקוזים:
בניית תעלה מדבש לאורך המדרון (תעלה ראשית).
הרכבת תעלות משניות (צינורות פלסטיים '2 '4 ) .
הסדרת שיפועים במשטח לצורך ניקוז אל מחוץ לאתר.
3 . הצבת אלמנטים:
הכנת  יסודות מחצץ לפני הרכבת אלמנטים.
הרכבת אלמנטים למקומם.
בניית בורות מדבש סביב לאלמנטים.
הסדרת ניקוזים בין הבורות.
עיצוב בורות בדומה למתקן במקור (שכבת ציפוי בדמוי סלע).
4 . עבודות שיחזור:
שיחזור רצפת אבן.
שיחזור בסיסי קשתות (כולל הרכבת העמוד המקורי).
הרכבת אלמנטים ארכיטקטונים נוספים אל המשטח.
5 . עבודות נוספות:
בניית קיר היקפי למשטח.
הסדרת כניסה (אבן סף מקורי).
ציפוי המשטח בטיט (דמוי סלע).


לצפייה באיורים לחץ על כותרת האיור
1. בית הבד באתרו המקורי.

2. בית הבד במרכז הבקרה של כביש חוצה ישראל.

3. הצעת שחזור של מבנה בית הבד.


site built by tetitu
 קרדיט