spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

פרוייקטים


ים המלח
מפעלי ים המלח
שימור ספינת "הר נבו"
שם המזמיןמפעלי ים המלח
משךיולי 2006
מבצעים אדר' ורדית שוטן-הלל
אבנר הילמן
אייל כחו
פרופ' נילי ליפשיץ
 
בעקבות התייבשותו של האגן הדרומי של ים המלח נותרה הספינה "הר נבו" במרכז מלחה, במרחק מטרים ספורים מקו המים, כשהיא מונחת הישר על השדרית (בעבר הותקנה לה תמיכה זמנית). חלקי הספינה השתמרו במצב מצוין, כולל הגה אחורי ופרטי מתכת שונים. סמוך לאתר שבו ניצבה הספינה ניצבים היום בקו המים שרידי מזח העץ המקורי ששימש להטענת הספינות.
 
עבודה זו היא פרי יוזמה משותפת של אלוף (מיל') שלמה אראל, המכון ללימודי ים ע"ש ליאון רקאנטי ומר צביקה גלרון ממפעלי ים המלח. מטרת העבודה היתה להעתיק את הספינה בשלמותה לחצר מפעלי ים המלח, לשמר את פרטי העץ ולשחזר חלקים שאבדו או שניזוקו במהלך השנים. הספינה תוצב ותוצג במסלול הביקור במפעלים.
 
 
הספינה נבנתה בשנת 1946 במספנה של חברת האשלג הארץ-ישראלית בצפון ים המלח, על ידי שלמה אראל. באמצעות הספינה ששימשה גוררת, אסדות האשלג שהופקו במפעל הדרומי של חברת האשלג הובלו אל המפעל שבצפון ים המלח לייבוש ואריזה. בסופו של התהליך הובל האשלג במשאיות לירושלים ומשם ברכבת לנמל חיפה. מיד לאחר הכרזת העצמאות ב- 14 במאי 1948 ופלישת צבאות ערב לשטח ישראל תפס הלגיון הערבי את מפעלי האשלג, "הר נבו" השתתפה בפינוי עובדי המפעל לסדום. הספינה שרתה את מפעלי ים המלח כשנתיים, בין השנים 1946- 1948. "הר נבו" היא הספינה היחידה ששרדה מתוך צי של גוררות, ספינות ואסדות מטען שעקבותיהן נעלמו.
 
"הר נבו" נבנתה כולה מעץ, בשיטה שבה נבנה קודם השלד - שדרית וצלעות – שלאחר מכן צופה בלוחות חיצוניים. צלעות הספינה והלזבזת (חיזוק לאורך הספינה) יוצרו מעץ קשה במיוחד שזיהויו עדיין לא ודאי (כנראה תות)[1]. לוחות הציפוי נעשו מעץ אורן. בספינה יש חדר מכונות ומנוע דיזל מתוצרת קטרפילר שמיקומו באזור בסיס הצלעות. בסיפון העליון מצוי תא נהג, מטבחון ושירותים ותא שינה קטן.
 
שלד הספינה, כולל כל הצלעות, השתמר במצב מעולה. ניכרת פגיעה בעיקר בשדרית ובחלק קטן מלוחות הציפוי שהיו ממוקמים בחרטום הספינה. רוב מסמרי הפלדה שיוצרו במיוחד לצורך בניית הספינה נשמרו במקומם. בסיפון העליון השתמרו המבנים השונים כמעט ללא פגיעה מהותית, למעט זכוכית החלונות שלא שרדה.
 
פעולות השימור
 
כל עבודות השימור, לרבות שטיפת הספינה בוצעו באתרה החדש.
(1) בשלב ראשון פורקו לוחות הציפוי שהתפוררו (כעשרה אחוזים מכלל הלוחות). פורקו גם חלקים שהיו בסכנת פגיעה כתוצאה מעבודות השטיפה. בשלב זה נשרו מהספינה חלק ממסמרי הפלדה ששימשו לחיזוק הלוחות לשדרית.
(2) הספינה נשטפה במים בלחץ גבוה לצורך נטרול המלחים. במהלך השטיפה זוהו כתמים חומים באזור הסיפון והיה חשש מפגיעה בקטריאלית.
(3) הספינה הוספגה בחומר אנטי-בקטריאלי אורגני (שאינו מזיק לבני אדם). טיפול זה הוא חד-פעמי.
(4) לאחר שטיפה וייבוש באוויר הפתוח הותקנו לוחות ציפוי במקום אלו החסרים, שוקמו הדלתות, החלונות ומכסה המנוע, וכן שוחזר תורן הספינה. תקרת הזכוכית והלזבזת העליונה שוקמו.
(5) הספינה נצבעה (בצבע הדומה לזה המקורי) לצורך הגנה מנזקי שמש. בשל העדר מידע וחוסר בתיעוד לא שוחזרו פסי צבע שהיו במקור על הספינה.
 
המלצות להמשך טיפול ותחזוקה
 
(1) יש להציב את הספינה על כן קבוע לצורך טיפול סופי בשדרית ולתצוגה.
(2) יש לבצע מעקב שתכליתו לזהות את הופעתם של כתמים על הצבע.
(3) יש לחדש הצבע לפי הצורך.
(4) מומלץ לשחזר קטע של המזח לצד הספינה או להעתיק קטע ממזח העץ המקורי לצורכי תצוגה והמחשה.


[1] זיהוי העצים ששימשו בבניית הספינה המקורית בוצע על ידי פרופ' נילי ליפשיץ מאונ' תל אביב.


לצפייה באיורים לחץ על כותרת האיור
הספינה באתרה, מבט כללי.

חרטום הספינה ובתי ההגה.

מזח העץ המקורי בסדום.

חיבור בין לוחות בצורת Z.

צלעות בבטן הספינה.

הספינה במקום הצבתה החדש, במפעלי ים המלח.


site built by tetitu
 קרדיט