spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

פרוייקטים


ירושלים
חקל דמא
פעולת שימור של מבנה קבורה מהתקופה הצלבנית
משךיוני 2011 – ינואר 2012

בחודשים יוני 2011 – ינואר 2012 נערכו פעולות שימור בחקל דמא. את פעולות השימור מטעם הרשות לפיתוח ירושלים ורשות הטבע והגנים, ביצע מינהל שימור ברשות העתיקות: אדר' אבי משיח, אדר' תמר נתיב ויובל אברהם (סקר ותכנון), אינג' יעקב שפר (סקר ותכנון הנדסי). את פעולות השימור בשטח ביצע צוות שניהל אייל קחו ובו: עומאר שחאדה, זאכריה חיאט ודעיס זכי, וצוות שניהל טסגאיי אסמאין ובו: ראזם סמיר, שווקי מוחמד, עזם אבו-אדואן. 
 
מבנה הקבורה חקל דמא (Akeldama) נמצא בתחום הגן הלאומי גיא בן הינום. רשות הטבע והגנים מקדמת מסלול 'סובב ירושלים', ומפתחת מערכת שבילים בין קברי גיא בן הינום. פעולת פיתוח זו שימשה מנוף לשימור המבנה.
 
המבנה מצוי על המדרון הדרומי של גיא בן הינום. משמעות השם חקל דמא היא "שדה הדם". זהו מבנה קמרונות שהוקם בתקופה הצלבנית. הוא שימש מתקן קבורה בעבור צליינים שנפטרו בעת שהותם בירושלים. גופותיהם הוטלו לחלל זה דרך פתחים בתקרת המבנה. נטילת עפר ממקום זה לבתי קברות באירופה היה מנהג רווח.
המבנה עשוי קמרון צולב מחודד, המשתלב מצפון בדופן הסלע ונתמך מדרום באומנות. אלו בנויות מאבנים מסיביות, מסותתות היטב, בטכנולוגיית בנייה האופיינית לתקופה הצלבנית.
 
במקום מערות ומערכות קבורה מימי בית שני. על פי המסורת הנוצרית, הוא נרכש בכסף שקיבל יהודה איש קריות בתמורה להסגרת ישו. צלבים החקוקים במערות מעידים על השימוש בהן גם בתקופה הביזנטית ובימי הביניים.
 
בשנת 1892 הוקם לצד חקל דמא מנזר אונפוריוס הקדוש, היווני אורתודוכסי.
 
האתר נכלל בסקר של אתרים נבחרים בעיר החדשה, שנערך בשנת 2003. הוא מופיע גם במסמכי תכנית המתאר המקומית. באותה שנה ערכו המהנדסים עופר כהן וירדנה אתגר סקר הנדסי באתר מטעם רשות העתיקות, ובו זוהו הבעיות הפיזיות באתר.
 
פעולת השימור
בסקר הנדסי נוסף שערך ב-2011, אינג' יעקב שפר, זוהו בעיות פיזיות חמורות, שאיימו על המשך קיומו של המבנה. עיקר הבעיות היו סדיקה, מעיכה והתנתקות אבנים. כמו כן, נמצא כי הקמרון מאבד את הסכמה המבנית שלו. עובדה זו דרשה התערבות אינטנסיבית למען ייצובו. ההתערבות כללה ייצוב שולי הקמרון באמצעות השלמת אבנים. בהשלמה זו נאלצנו לסגור את הפתח המזרחי שהיה קבוע בקמרון, אולם הותרנו את רישומו באמצעות נסיגה מפן הקמרון.
נוסף לזאת, בוצעו הפעולות האלה:
  • ייצוב אומנות דרומיות השעונות על הסלע, כולל השלמות אבן, הזרקת חומר מליטה אל הליבה ומילוי מישקים עמוק. נוסף לכך, הותקנה מערכת עוגנים לשם קשירת האומנות אל הסלע.
  • ייצוב ליבות חשופות בבניית "דבש".
  • ייצוב חתך אדמה באמצעות בניית דבש. בנייה זו הוא כוסתה באדמה מעורבת בחומר מליטה על בסיס סיד.
  • הדברת שורשי עץ וייצוב האבנים הנאחזות במערכת השורשים שלו.
  • ייצוב קיר המבנה הצפוני החיצוני, שהיה חסר ברובו. העבודה כללה את חישוף נדבך האבן המקורי ושחזור נדבכים.
  • ייצוב חזית פנימית של הקיר הצפוני על פי שיטת הבנייה המקורית. העבודה כללה: ייצוב אבני בנייה, השלמת אבנים, מילוי מישקים עמוק, כיחול מחדש ומילוי סדקים.
  • ייצוב הפן הפנימי של קמרון מטויח ושימורו באמצעות השלמות אבן וקלינים, מילוי מישקים עמוק, ייצוב שולי טיח מקורי ויישום טיח חדש.
  • איטום ראש המבנה.
  • הסדרת ניקוזים בשטח האתר.


לצפייה באיורים לחץ על כותרת האיור
1. תרשים האתר

2. מבט למזרח, לפני ההתערבות

3. מבט למזרח, בזמן ההתערבות

4. מבט למזרח, בגמר ההתערבות

5. מבט למערב, לפני ההתערבות

6. מבט למערב, בזמן ההתערבות

7. מבט למערב, בגמר ההתערבות

8. השלמת נדבכי אבן ובניית דבש

9. אומנה מרכזית, לפני הטיפול ואחריו

10. ייצוב ליבה חשופה, לפני הטיפול ואחריו

11. פתחים בקמרון, לפני ההתערבות ואחריה

12. איטום גב הקמרון


פרוייקטים נוספים באתר / בעיר
 דרך חברון - פעולת שימור באמת המים לירושלים העתיקה
 הכותל המערבי, מבנה המחכמה - שימור החזית הדרומית של מבנה המחכמה
 עיר דוד - שימור מלווה חפירה בצפון עיר דוד
 עיר דוד - שימור בריכת השילוח והסדרתה לביקור קהל
 מנהרות הכותל - עבודות השימור בקשת וילסון
 מנהרות הכותל - שימור "חדר החשמונאים"
 מנהרות הכותל - חפירה, שימור מלווה חפירה ושימור המקוואות
 עיר דוד, "חניון גבעתי" - שימור וייצוב לאחר חפירה
 העיר העתיקה - מנהרות הכותל - בית הכנסת ע"ש הרב גץ, שימור והתחדשות
 מנהרות הכותל - שימור וייצוב מעבר הסתרים
 כיכר צה"ל - פעולות שימור
 העיר העתיקה - שימור המקווה המערבי במנהרת הכותל
 העיר העתיקה, רחבת שער יפו - שימור קברי המהנדסים
 מנהרות הכותל, אמת המים החשמונאית - פעולת שימור להסרת סכנה
 מנהרות הכותל - הסרת סכנה באולם הדגם
 העיר העתיקה - שימור כנסיית סנטה מריה של האבירים (הכנסייה הגרמנית)
 הכותל המערבי - הסרת הסכנה
 ירושלים - תחזוקת אתרי עתיקות במערב העיר
 עיר דוד - תחזוקת שימור
 גן בוני ירושלים - פעולת שימור
 חומות העופל - שימור החומות
 גן בוני ירושלים - שימור ופיתוח
 הר ציון - פעולות השימור במתחם קבר דוד
 העיר העתיקה - 'פיילוט' טיח בקארדו הצלבני
 בית הכנסת עדס - שימור ציורי הקיר, 2013
 הר ציון - שימור מתחם קבר דוד
 שימור מלווה חפירה בקשת וילסון -
 חורבת עדסה - שימור שרידים של בית בד ושילובו בפארק שכונתי
 אמת המים העליונה לירושלים - תצוגה ארכיאולוגית בפארק שכונתי


site built by tetitu
 קרדיט