spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

פרוייקטים


בית שמש
מחסיה, חורבת אל-צוייאע'
העתקת בית בד
שם המזמיןדמיבו אינטרנשיונאל בע"מ
משךאפריל-אוקטובר 2005
מבצעים ליליה קירשנבאום
טסגאי אסמאין
אבי פרץ
 
בחפירות הצלה שנערכו לקראת הקמת שכונה חדשה במחסיה, נחשף מכלול של מנזר מהתקופה הביזנטית (המאות הו'-הז' לסה"נ) שכולל גם שרידי כנסייה, מגדל שמירה, מגורים ותעשייה חקלאית. המנזר הוא חלק מההתיישבות הביזנטית הנרחבת באזור השפלה.
 
כביש הגישה המתוכנן לשכונה עובר על גבי שרידי בית בד מהתקופות הרומית והביזנטית שהיה חלק מתעשייה חקלאית במכלול. בית הבד כולל מתקן לריסוק זיתים ושתי מערכות לסחיטת שמן שפעלו בשיטת הקורה והבורג.
 
מטרת הפרוייקט היתה להעתיק את שרידי מבנה בית הבד לשטח ציבורי פתוח בשכונה הנבנית. תנאי השטח שיועד להעתקת האתר אינם דומים לאלו של האתר המקורי, ולכן הוצב בית הבד בהתאם לטופוגרפיה הנתונה, ללא הקפדה על כיווני ההצבה המקוריים.
 
ביצוע העתקת המבנה כלל:
-          מדידה מדוייקת של האתר.
-          סימון כל אבני המתקן.
-          פירוק המתקן והובלתו לאתר החלופי.
-          סימון תוכנית בית הבד בשטח המיועד להעתקה.
-          בנייה מחדש של בית הבד והצבת אבני המשקולת במקומן.
-          ביצוע כיחול, איטום ראשי קירות והנחת מצע.
-          ביצוע השלמות של מספר אבנים לצורך המחשה.
-          הצבת שילוט להסברה.
 
העתקת בית הבד משטח שיועד להריסה אל שטח ציבורי פתוח בתוככי שכונת המגורים הנבנית, איפשרה את הצגת הממצא לציבור הרחב.
 
החפירות באתר נערכו מטעם אוניברסיטת תל אביב. העבודה בוצעה על ידי תחום שימור של רשות העתיקות בתיאום עם ארכיאולוג מחוז יהודה.


לצפייה באיורים לחץ על כותרת האיור
הממצא באתרו

השטח המיועד להצבת בית הבד

בית הבד במקומו החדש

עבודות שימור אבן


site built by tetitu
 קרדיט