spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

פרוייקטים


טבריה
התאטרון הרומי
פעולת עזרה ראשונה
שם המזמיןרשות העתיקות
משךאפריל 2010
מבצעים יורם סעד - ראש ענף ביצוע, ליווי מקצועי
אבנר הילמן
מהנדס יעקב שפר
אדר' יערה שאלתיאל
אדר' נוף עידו רוזנטל
 
החפירה הארכיאולוגית של התאטרון הרומי בטבריה החלה בינואר 2009. את החפירה ביצעה  רשות העתיקות, בראשות ד"ר ואליד אטרש ואבנר הילמן ובמימון ממשלת ישראל.

החפירה, פרי יוזמתו של ראש עיריית טבריה - זוהר עובד היא חלק  חשוב בפיתוח פארק ארכיאולוגי שמטרתו להפוך את שרידי עברה המפואר של העיר לאבן שואבת לתיירות פנים וחוץ. החזון של ראש העיר הוא שהתאטרון ישוב לשמש למופעים ענקיים גם בימינו.
 

שרידי התאטרון הרומי שנהרס ברעידת האדמה ב-18 בינואר בשנת 749 לסה"נ, חושפים מונומנט מרשים בגודלו. קוטר התאטרון כ-80 מ', והוא מורכב משלושה גושי מושבים ובהם כ-6000 מקומות ישיבה. המושבים הוקמו על תשתית בנויה, גושי המושבים האמצעי והעליון מושתתים על מערכת פרוזדורים רדיאליים ומעברים העשויים קמרונות חבית. קיר חזית הבמה והאורקסטרה המרוצפת לוחות אבני גיר נשתמרו במלואם.
מערכת המושבים בתאטרון פונה צפונה, כך שבשעת הפעילות בו הייתה השמש בגבם של הצופים.

 
תכנון השימור עוסק, בשלב הנוכחי, בשני מישורים:
1. עזרה ראשונה. נקיטת פעולות הכרחיות לייצוב השרידים ולהסרת הסכנה, לפני השלמת התכנון הכולל להכנת האתר לשימוש וטרם גיוס כל המשאבים הנחוצים לשימורו. עם התקדמות עבודות הייצוב, תתאפשר גישה לנקודות תצפית ולאזורים אחדים בשטח התאטרון.
2. הכנת התאטרון לשימוש. תהליך התכנון יכלול ניתוח השוואתי של התערבויות באתרים דומים ובחינת חלופות להכנת האתר לשימוש בתפקודו המקורי. חלופות התכנון שיוצעו יתייחסו לערכי האתר, לכושר הנשיאה שלו, לצורכי התפעול, לחומרי הבנייה ועוד, ויתבססו על העקרונות המקובלים כיום בשימור אתרים ארכיאולוגיים.
פעולות העזרה ראשונה בשימור התאטרון

 
תכנון פעולות העזרה הראשונה בא לתת מענה למספר נושאים:
• ייצוב כדי להסיר סכנה ברוב שטח האתר בתקציב מצומצם.
• לאפשר המשך של התערבות עמוקה ורחבה, לכשיגויסו המשאבים הנדרשים.
• לייצב את השרידים באופן המשמר עדויות לרעידות אדמה שהשאירו את חותמן על הממצא.
• ליצור  הבחנה באופן ההתערבות בין מרכיבי התאטרון לתקופותיו השונות.
• לפתוח מסלול לביקור מודרך של קבוצות, בהתאם להתקדמות עבודות השימור בתאטרון ובשילוב מסלול הביקור בגן הארכיאולוגי.

 
בשלב הנוכחי של השימור מתבצעות פעולות עזרה ראשונה שמטרתן היא הסרת סכנה. שלב זה עתיד להימשך כ- 12 חודשי עבודה, שבהם יבוצעו עבודות שימור וייצוב השרידים אשר נחשפו בחפירה הארכיאולוגית.
 
פעולת השימור כוללת:
- שימור אבן
- ייצוב קירות:
     מילוי חללים פנימיים (גראוטינג)
     השלמות אבן
     ייצוב ליבות חשופות ומעורערות
     איטום ראשי הקירות (קופינג)
- ייצוב שרידי טיח
- שימור מתקנים עתיקים, כגון בורות מים, צינורות חרס ועוד
- ביצוע פרטי חיזוק הנדסיים בקירות שבהם היסוד רעוע
- סימון קו שחזור בלוחיות נירוסטה מוטבעות ובהן סמל רשות העתיקות


לפי יוזמת הממשלה להעסקת מובטלים, מועסקים בפרויקט מובטלים מהאזור.
המשך הפרויקט מותנה כאמור בגיוס תקציבים לשימור האתר ולפיתוחו.


מידע נוסף:

- ואליד אטרש 2010. טבריה, התאטרון הרומי, דוח ראשוני.  חדשות ארכיאולוגיות 122.
- החפירות בתאטרון הרומי בטבריה ע"ש אלוף (מיל') אמיר דרורי ז"ל, מייסד רשות העתיקות (18/3/2009). באתר האינטרנט של רשות העתיקות.

 לצפייה באיורים לחץ על כותרת האיור
התאטרון, תכנית (חדשות ארכיאולוגיות 122)

מבט כללי לכיוון דרום מזרח (צילום: עידו רוזנטל)

מבט לצפון מזרח אל האורקסטרה והבמה (צילום: עידו רוזנטל)

שרידי מערכת המושבים (צילום: עידו רוזנטל)

מבט לדרום מזרח אל הפרוזדור הרדיאלי האחורי (צילום: עידו רוזנטל)

מבט למזרח מתוך הפרוזדור הרדיאלי האחורי (צילום: עידו רוזנטל)


פרוייקטים נוספים באתר / בעיר
 פארק ברקו - עבודות שימור וחישוף


site built by tetitu
 קרדיט