spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

פרוייקטים


מנות
חורבת מנות, מפעל הסוכר הצלבני
תעוד וסקר ראשוני
שם המזמיןרשות העתיקות - פנימי
משךינואר 2004
מבצעים אדר' אמיר פרוינדליך
אדר' יערה שאלתיאל
חורבת מנות נמצאת בחורש הקרן הקיימת לישראל, ממזרח לכביש 70 המחבר בין כברי לשלומי.
מטרת העבודה היתה תעוד וסקר פיזי ראשוני של שרידי המפעל הצלבני בחורבת מנות לצורך הערכתו ובחינת מצב השתמרותו.
הצלבנים נתקלו לראשונה בקני הסוכר ובגידולם במאה הי"א, עת הגיעו לחופי לבנון. הם הכירו בערכו הכלכלי של גידול הקנים, הפקת סוכר וייצואו לאירופה. ככל הנראה, הצלבנים הם שהחלו בפיתוח תהליך הפקתו של הסוכר הגבישי בחרוטים ובקנקניות מולסה, עובדה שהקלה על שינועו ושיווקו באירופה.
האתר מנות מוזכר במקורות הצלבניים החל מהמחצית השנייה של המאה הי"ב בשם Manueth, בהקשר של ייצור הסוכר. על אף חילופי השלטון התדירים באזור בין הצלבנים למוסלמים, המפעל שמר על ייעודו המקורי, ככל הנראה עד המאה הט"ז, עת שימשה החווה לגידול ג'מוסים. לאחר מכן ניטש המקום.
האתר כולל שרידי אמה שהוליכה מים מנחל כזיב הסמוך, שרידי טחנה שנועדה לרסק בכוח המים את קני הסוכר, מגלשי טחנת ריסוק, בסיס מכבש בורג למיצוי נוזלים מהקנים המרוסקים, שרידי אולם מקומר גדול (8X  35 מ') ובבסיסו תנורים לבישול ולזיקוק מיץ קני הסוכר, שרידי אולם נוסף מצפון וקמרון תת-קרקעי מדרום.
השרידים החשופים נישאים לגובה של עד 7 מ'. מפלס הקרקע הנוכחי גבוה ממפלסו המקורי בכ-3 מ' בשל מפולות וסחף. השתרשות צמחייה בליבת הקירות, העדר תחזוקה ושוד אבני הגזית האיצו את  תהליכי הבליה. במקומות מסוימים ישנה סכנה בטיחותית למבקרים.
בשנת 2001 בוצעה בחלקו המערבי של האתר חפירת הצלה מטעם רשות העתיקות, בראשותה של עדנה שטרן. למעט פעולה זו לא נעשתה כל התערבות ארכאולוגית או שימורית באתר. לאחרונה ביצעה הקק"ל גיזום נרחב של הצמחייה שכיסתה את השרידים, אולם לא נעשה טיפול בזו שהשתרשה בהם.
המלצנו על התערבות בשני שלבים. בשלב ראשון יש לבצע פעולות שימור לייצוב השרידים החשופים במקביל לחפירות בדיקה לזיהוי מרכיבים אחדים: פתח הכניסה לאולם הזיקוק וטחנת הריסוק לרבות מגלשיה. בשלב שני יש לבצע תעוד וניתוח של הממצאים, לבדוק את האפשרות לשחזור טכנולוגי ואדריכלי של המפעל להמחשת תהליך הייצור, והמשך חפירה ארכאולוגית באולם הזיקוק.
חורבת מנות היא דוגמא נדירה למצב השתמרות של מפעל סוכר צלבני על כל מרכיביו ובכך ערכו של האתר. חשיפת השרידים בחפירה ארכאולוגית תאפשר הצגה והמחשה של הטכנולוגיה העתיקה לייצור הסוכר באמצעות הממצאים הקיימים. שימורו של האתר יתרום להבנת התקופה והמורשת הצלבנית בארץ, וכן יהיה נקודת משיכה במערך התיירותי של אזור הצפון.


לצפייה באיורים לחץ על כותרת האיור
1. תכנית כללית.

2. תצלום אויר של האתר.

3. תחריט מן המאה ה-16 המתאר את תהליך ייצור סוכר באירופה.

4. מבט פנורמי (לכוון מערב) אל שרידי מפעל הסוכר


site built by tetitu
 קרדיט